Bestyrelse


Tall Ship Aalborg Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af fem medlemmer.

Bestyrelsen mødes typisk fire-seks gange årligt, ikke mindst for at lægge de store linjer i skibets og værftets drift.

I møderne deltager foruden bestyrelsen den ansatte projektkoordinator, observatører for de frivillige på LOA/LOA Værft, en observatør fra DSTA/Danish Sail Training Association samt person bestyrelsens sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Aalborg Kommune

Claus Holstein - formand
Adm. direktør, Aalborg Havn
ch@aalborghavn.dk

Claus Rosenbeck
Havnekaptajn, Aalborg Havn
cr@aalborghavn.dk 

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af fondens stifter,
FDF Aalborg Søkreds


Kurt Bennetsen
Direktør
kurtbennetsen69@gmail.com

Rasmus Jerver
Direktør, VisitAalborg
rasmusjerver@aalborg.dk

Bestyrelsesmedlem repræsenterende de maritime uddannelser

Kurt Andersen
Kaptajn, Skoleskibet Danmark
kan@martec.nu 

Observatører i bestyrelsen

Leif Ervolder
Projektkoordinator, Tall Ship Aalborg Fonden
le@loa.dk

Bo Essenbæk
Repræsentant for de frivillige på LOA/LOA Værft
bo@essenbek.dk 

Kristian Ebdrup
Repræsentant for de frivillige på LOA/LOA Værft
vkristian@ebdrupnet.dk 

Steen Bjerre
Repræsentant for DSTA (Danish Sail Training Association)
mail@steen-bjerre.dk 

Suppleanter for observatører i bestyrelsen:

Herluf Christensen
Suppleant for Bo Essenbæk
risu@mail1.stofanet.dk 

Gunhild Rude Nielsen
Suppleant for Kristian Ebdrup
gunhildrudenielsen@gmail.com 

Bestyrelsens sekretær

Bjarke Sørensen
bs@hna.dk

 
sitelist.html