Bestyrelse


Tall Ship Aalborg Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af syv medlemmer.

Bestyrelsen mødes typisk fire-seks gange årligt, ikke mindst for at lægge de store linjer i skibets og værftets drift.

I møderne deltager foruden bestyrelsen den ansatte projektkoordinator, observatører for de frivillige på LOA/LOA Værft, en observatør fra DSTA/Danish Sail Training Association samt en person som bestyrelsens sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Aalborg Kommune

Claus Holstein - formand
Adm. direktør, Aalborg Havn
ch@aalborghavn.dk

Claus Rosenbeck
Havnekaptajn, Aalborg Havn
cr@aalborghavn.dk 

Christoffer Rottbøll
Elektriker
cnr1000@hotmail.com

Johnny Christensen
Entreprenør
johnny@johnnychristensen.dk

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af fondens stifter,
FDF Aalborg Søkreds


Kurt Bennetsen
Direktør, Erhverv Norddanmark
kurtbennetsen69@gmail.com

Rasmus Jerver
Direktør, VisitAalborg
rasmusjerver@aalborg.dk

Bestyrelsesmedlem repræsenterende de maritime uddannelser

Kurt Andersen
Kaptajn, Skoleskibet Danmark
kan@martec.nu 

Observatører i bestyrelsen

Leif Ervolder
Projektkoordinator, Tall Ship Aalborg Fonden
le@loa.dk

Herluf Stærk Christensen
Repræsentant for de frivillige på LOA/LOA Værft
herlufc87@gmail.com  

Eigil Romme
Repræsentant for de frivillige på LOA/LOA Værft
eigilromme@gmail.com

Steen Bjerre
Særlig rådgiver - Kommunikation og fundraising
mail@steen-bjerre.dk 

Suppleanter for observatører i bestyrelsen:

Bo Essenbæk
Suppleant for Herluf Stærk Christensen
bo@essenbek.dk

Kristian Ebdrup
Suppleant for Eigil Romme
keb@neasenergy.com

Bestyrelsens sekretær

Bjarke Sørensen
bjso@adm.aau.dk