Bestyrelse


Støtteforeningen LOAs Venner ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Valg sker for en toårig periode, dog således at højest 3/5 af bestyrelsen er på valg på én gang. Genvalg er muligt.

Frem til generalforsamlingen i 2019 er bestyrelsen sammensat således:

Bo Essenbæk - formand
Mobil 2171 2105
Email bo@essenbek.dk

Torben Røgild - kasserer
Mobil 4219 9660
Email troegild@stofanet.dk

Merete Bågøe - sekretær og merchandise
Mobil 2087 6585
Email merete.baagoee@gmail.com

Jytte Jakobsen - ad hoc opgaver
Mobil 5073 8236
Email jytteogniels@hotmail.com

Carsten Pedersen - ad hoc opgaver
Mobil 2267 3372
carstenhovmester@gmail.com

Frank Schønemann - suppleant

Flemming Sloth Andersen - suppleant


 
sitelist.html