Bestyrelse


Støtteforeningen LOAs Venner ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Valg sker for en toårig periode, dog således at højest 3/5 af bestyrelsen er på valg på én gang. Genvalg er muligt.

Frem til generalforsamlingen i 2017 er bestyrelsen:

  • Bo Essenbæk, formand
  • Jytte Jakobsen, kasserer
  • Steen Bjerre, sekretær
  • Carsten Pedersen
  • Merete Bågøe
  • Henrik Sawa Christensen (suppleant)
  • Finn Lund (suppleant)
Bestyrelsen kan kontaktes under ét på venner@loa.dk.
 
sitelist.html