10. - 17. september 2017


Sommertogt 11
Limfjorden Rundt
Aalborg-Løgstør-Thisted-Struer-Nykøbing Mors-Fur-Skive-Aalborg

Besætning
 • Skipper:
 • 1 Styrmand:
 • 2 Styrmand: Esben Munk Sørensen
 • Maskinchef:
 • Maskinmester: Jens Peter Munk
 • Hovmester: Ken Normann
 • Bådsmand:
 • Bådsmand:
 • Bådsmand:

Påmønstring
Søndag den 10. september 2017 ved Honnørkajen/UtzonCenter i Aalborg senest kl. 17.30.

Afsejling
Mandag den 11. september 2017 fra Honnørkajen/UtzonCenter i Aalborg kl. 08.45 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring
Søndag den 17. september 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 16.30.


Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 1.900,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Tilmelding er bindende.


Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Britta Andersen
 • Dorthe Carlsen
 • Erik Larsen
 • Esben Munk Sørensen (2 Styrmand)
 • Finn Due Rasmussen
 • Flemming Sloth Andersen
 • Henning Precht
 • Jens Jørgen Østergaard Kristensen
 • Jens Peter Munk (Maskinmester)
 • Jytte Jakobsen
 • Ken Normann (Hovmester)
 • Kirsten Due Rasmussen
 • Kræsten Graae
 • Leif Ervolder
 • Lise Marie Christensen
 • Lone Moeslund Larsen 
 • Niels Jakobsen
 • Pernelle Precht
 • Preben Andreasen
 • Tille Kollerup Carlsen
 • Vita Skov
 • Reserveret/Skipper - navn kommer snarest
 • Reserveret/2 Styrmand - navn kommer snarest
 • Reserveret/Maskinchef - navn kommer snarest
 • Reserveret/Bådsmand - navn kommer snarest
 • Reserveret/Bådsmand - navn kommer snarest
 • Reserveret/Bådsmand - navn kommer snarest
 • Reserveret/Gast - navn kommer snarest
 • Reserveret/Gast - navn kommer snarest
 • Reserveret/Gast - navn kommer snarest
 • Reserveret/Gast - navn kommer snarest
 • Reserveret/Gast - navn kommer snarest
Bemærkning
Du kan læse mere om Limfjorden rundt på dette link:
Limfjorden Rundt
På samme hjemmeside vil du også løbende kunne følge program m.v. for Limfjorden Rundt i månederne op til sejladsen.

Da sejladsen Limfjorden Rundt er en konkurrence/et race, gør vi opmærksom på, at deltagerne - uanset alder - skal være i rimelig god fysisk form af hensyn til arbejdet om bord under sejladsen...
Der vil i forbindelse med sejladsen blive gennemført diverse træningsarrangementer inden sejladsen - yderligere informationer herom udsendes senere.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.
 
Arrangementer
I en del af de havnebyer, der besøges under sejladsen, vil der være forskellige arrangementer, som de deltagende skibes besætninger og gaster har mulighed for at deltage i.

Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Hjemmeside
Du kan læse mere om Limfjorden Rundt på denne hjemmeside, som vil blive opdateret i de kommende måneder op til sejladsen:
www.limfjordenrundt.dk

Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.
 
sitelist.html