LOA sejler til Grønland og Færøerne


Tall Ship Aalborg Fonden har i december 2016 sammen med organisationens frivillige fastsat det sigtemærke, der skal styres efter de kommende godt tre år: Et togt til Grønland og Færøerne i 2020.

Selve færdiggørelsen af LOA var en milepæl frem mod 2009, ligesom deltagelse i The Tall Ships Races med Aalborg blandt værtsbyerne var det i 2010 og 2015. Det er vigtigt for os at have sådanne milepæle - både internt i en organisation præget af et meget stort antal frivilliges betydelige arbejdsindsats og over for verden omkring os. Derfor har vi efter grundige overvejelser besluttet, at vi i løbet af 2017 skal skabe grundlaget for et omfattende togt til den nordligste del af Rigsfællesskabet i 2020.

Der er som det første taget initiativ til at etablere et projektudvalg, der skal koordinere det store planlægningsarbejde i forbindelse med togtet. I udvalget deltager blandt andre Kurt Andersen, der er bestyrelsesmedlem i Tall Ship Aalborg Fonden og som kaptajn på Skoleskibet Danmark har meget stor erfaring fra togter over store distancer, skipperne Peter Ribe og Anders Rieck Sørensen fra LOA samt maskincheferne Søren Borgstrøm og Jens Rix Jørgensen, ligeledes med sejladserfaring fra LOA. Der er desuden knyttet kontakt til Arctic Consensus, Arctic Business Network og Arctic Education Network, som forventes at bidrage til udvalgets arbejde.

Med valget af Grønland og Færøerne, hvilket skal ses i lyset af Aalborgs og Nordjyllands tætte forbindelser hertil, har vi fået den foreløbig seneste brik i LOAs plan for større, internationale sejladser på plads.I sommeren 2017 vil LOA deltage i The Tall Ships Races fra Halmstad i Sverige til den finske by Kotka, mens skibet den efterfølgende sommer sejler The Tall Ships Races fra Esbjerg til Stavanger i Norge og eventuelt også fra Sunderland i England til Esbjerg.

Når The Tall Ships Races i 2019 for femte gang kommer til Aalborg, vil vi selvfølgelig også være med. Faktisk forventer vi det år at tage hele togtet fra Aalborg til Fredrikstad i Norge og videre fra norske Bergen til Aarhus, da der er både dansk start- og sluthavn.

I relation til togtet til Grønland og Færøerne forestår der blandt andet et stort arbejde med at sikre den fornødne finansiering. I den forbindelse lægger vi godt ud, idet Aalborg Havn A/S har givet tilsagn om at støtte projektet ved at give et tilskud på 200.000 kr. til togtet og arrangementer ved havneophold.

 
sitelist.html