Derfor har LOA brug for din hjælp


Drift og vedligeholdelse af et så unikt stykke dansk kulturarv som LOA kræver masser af arbejdskraft. Heldigvis har vi rigtig mange - og gode - frivillige, men vi søger til stadighed brave mænd og stærke kvinder, der har lyst til at give en hånd med på LOA.

Penge kan vi ikke give, men vi kan love en enestående oplevelse med et ganske særligt skib.

Kom og hjælp LOA et par timer, en dag, en weekend eller en uge. Det vil alt sammen være med til at sikre et smukt, sejlende LOAs fortsatte eksistens.

Kontakt projektkoordinator Leif Ervolder eller værftskoordinator Bo Essenbæk for en uforpligtende snak om hvordan dine hænder kan gøre nytte på LOA:

  • Projektkoordinator Leif Ervolder: le@loa.dk
  • Værftskoordinator Bo Essenbæk:
    21712105