Tall Ship Aalborg Fonden


LOA ejes og drives af Tall Ship Aalborg Fonden, der er en 100 procent selvejende institution, etableret i henhold til Fondsloven (lov nr. 698 af 11. august 1992 med seneste ændring ved lov nr. 166 af 24. marts 1999) som denne finder anvendelse i forbindelse med ikke-erhvervsdrivende fonde, herunder fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner (fonde).
Tall Ship Aalborg Fonden blev i 2003 stiftet af LOA forrige ejer, FDF Aalborg Søkreds, hvorefter søkredsen donerede skibskroget til Fonden.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter for de maritime uddannelser, LOAs hjemhavn og Fondens stifter.