LOA i tal


 • 1 skib
 • 1,3 ton mesanmast 
 • 1,444 kubikmeter gråtvandstanke 
 • 1,456 kubikmeter sortvandstanke 
 • 1,8 ton stormast 
 • 2 tons fokkemast 
 • 2 km Fibertex-strimler påvirklet masternes wirer 
 • 2,7 meter dybgang 
 • 3 master
 • 5,050 kubikmeter ferskvandstanke 
 • 6,3 meter bredde 
 • 7 meter ny forstævn i eg (260 x 650 mm) 
 • 7,906 kubikmeter olietanke 
 • 8 knob for sejl - og det samme for motor
 • 16 sejl 
 • 20 km skibsmandsgarn påviklet masternes wirer 
 • 23 meter ny køl i bøg 
 • 24,6 meter længde i vandlinjen
 • 25 meter mastehøjde over vandlinjen 
 • 30,5 meter længde overalt
 • 32 køjer
 • 38,6 meter længde med bovspryd
 • 50 liter tjære under
 • kobberforhudningen
 • 60 meter nyt vaterbord
 • 60 meter nyt skandæk
 • 60 meter ny lønning
 • 75 meter nye dæksbjælker
 • 100 tons egenvægt da LOA kom på land
 • 132 meter nye dæksstøtter
 • 200 kubikmeter egetræ til restaureringen
 • 230 kvadratmeter kobber til forhudning
 • 230 kvadratmeter filt under kobberpladerne
 • 235 kW motor
 • 250 tons egenvægt ved søsætningen
 • 250 meter kabler i masterne
 • 536 kvadratmeter sejl
 • 550 meter nye spanter
 • 820 meter wirer til masterne
 • 900 meter nye dæksplanker
 • 1.000 meter nye klædningsplanker (75 x 220 mm)
 • 1830 planteår for LOAs 'nye' egeplanker
 • 1920 LOA's køl blev lagt
 • 2.000 meter kalfatring af skrog og dæk
 • 2001 restaureringsprojektet indledt
 • 2004 selve restaureringen indledt
 • 2007 LOAs søsætningsår
 • 2009 LOA klar til sejlads igen
 • 3.000 stk. 18 mm bolte i forbindelse med udskiftning af træ
 • 15.000 kobbersøm i forhudningen
 • 25.000 stk. spiger i forbindelse med udskiftning af træ
 • 1.000.000 kr. som største enkeltbidrag til restaureringen
 • 2.200.000 slag for at få kalfatringen på plads