Hvad er LOA for et skib?


LOA er en barkentine - et tremastet skib med råsejl på fokkemasten (forrest) og gaffelrig på stormasten (i midten) og mesanmasten (bagest).

Skibet blev i 1920-22 kravelbygget af eg og bøg med klipperstævn med krølle og elliptisk hæk. 

LOA er et eksempel på en lang dansk skibsbygningstradition, og som en naturlig konsekvens af dette er restaureringsarbejdet foregået i respekt for skibets historie og for det gode håndværk. Den praktiske restaurering er i årene 2004-2009  blevet gennemført af en kombination af lønnede medarbejdere og frivillige.

Da LOA sejler i 8-9 måneder om året - og ganske meget af tiden på langfart - er det nødvendigt til fulde at leve op til alle krav med hensyn til sikkerhed og miljø. LOA honorerer også i et vist omfang de komfortkrav, der stilles til et moderne sejlskib. Derfor er der sket en tilpasning i forhold til det oprindelige LOA. Tall Ship Aalborg Fonden har dog sørget for, at restaureringen er sket i overensstemmelse med de traditioner, der hidtil har ligget til grund for et skib af denne karakter, og som på længere sigt kan bevare LOAs oprindelige kvaliteter.
Skibsbevaringsfonden har erklæret LOA for et bevaringsværdigt skib. I forbindelse med en stor donation til skibet har fonden betegnet LOA som et varigt kulturminde, der er betydningsfuldt for samfundets forståelse af dansk maritim kultur.

Da LOA er det største klipperbyggede træskib under dansk flag, har Skibsbevaringsfonden accepteret, "at skibets rigning afviger fra den historiske dokumentation, idet skibet i øvrigt istandsættes efter anerkendte, kulturhistoriske retningslinjer og i overensstemmelse med en dansk skibsbygningstradition."

LOA er Danmarks så vidt vides eneste barkentine. I relation til de internationale tall ships' races placerer LOA sig i den fornemmeste klasse (A) sammen med blandt andre de danske skoleskibe Danmark og Georg Stage.