LOAs organisation


LOAs øverste myndighed er bestyrelsen for Tall Ship Aalborg Fonden, der ejer og driver skibet.

I det daglige varetages LOAs drift af den eneste lønnede medarbejder, projektkoordinator Leif Ervolder.

LOAs samlede organisation består af næppe under 100 personer, der på forskellig vis er involveret i skibets vedligeholdelse og drift.

Arbejdet med LOA er organiseret i blandt andre disse grupper og udvalg:

 • Vedligehold radio/navigation
 • Sikkerhed/redningsudstyr
 • Vedligehold maskine/el
 • Vedligehold rig/sejl
 • Kommunikation
 • Fundraising
 • Merchandise/beklædning
 • Uddannelse

 • Skipper-, styrmands- og navigationsgruppe
 • Hovmestergruppe
 • Servicegruppe
 • Maskin- og el-gruppe
 • Bådsmandsgruppe

Under sejlads er LOAs søværts organisation naturligvis under ledelse af den til enhver tid ombordværende skipper, mens skibets landorganisation i det daglige ledes af projektkoordinatoren.

LOAs Organisationsplan kan hentes her