LOA Værft


Når LOA er hjemme, ligger skibet sædvanligvis ganske tæt ved  LOA Værft på havnen i Nørresundby.

Det nuværende værft er LOAs tredje. Det første blev i efteråret 2003 etableret på et kommunalt areal direkte op til jernbanebroen på Nørresundbysiden - og indviet på Dronningens fødselsdag, 16. april 2004. Her befandt LOA sig indtil november 2008, hvor skibet blev (gen)døbt og sat i vandet igen - og det første værft afviklet.

Det andet LOA Værft blev etableret på kajen ud for Hedegaards gule bygning på havnen i Nørresundby.

Herfra tog LOA i sommeren 2009 fat på sin første større sejlads, der var deltagelsen i The Tall Ships Races i Østersøen. Og i 2012 fulgte så det tredje - og nuværende - værft, der har til huse i bygninger, der tidligere rummede et lastbilværksted.

På denne placering på adressen Nordre Havnegade 6 i Nørresundby har LOA i dag såvel værksteder som mandskabsfaciliteter, mødelokale, kontor og lagerrum.

LOA Værft er omdrejningspunktet for skibets frivillige, der mødes flere gange ugentligt for på bedste måde at tage sig af LOA og sikre den fortsatte drift. LOAs projektkoordinator er den eneste lønnede medarbejder.