Hvad er meningen med LOA?


I punktform er LOAs eksistensberettigelse (alfabetisk rækkefølge): 

  • Bevare en sjælden del af Danmarks kulturarv, 
  • Fungere som projektskib i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, 
  • Give mulighed for at konkurrere til søs i internationale kapsejladser og derigennem etablere venskaber på tværs af kulturelle og geografiske grænser, 
  • Give især unge forståelse for samarbejde og afhængighed af andre,  
  • Være en værdig maritim repræsentant for Aalborg, Nordjylland og Danmark, 
  • Øge den brede befolknings kendskab til og interesse for livet og udfordringerne til søs.

Det er målet at sikre LOA en naturlig plads som 

  • Danmarks førende øvelsesskib inden for sail training for ikke mindst unge mennesker,  
  • Aalborgs og Nordjyllands - og i visse sammenhænge Danmarks - sejlende ambassade, såvel i forbindelse med inden- som udenlandske begivenheder, og herigennem medvirke til at profilere by og region over for omverdenen i bredeste forstand,  
  • Hjemegnens primære kilde til oplevelser til søs for en bredere befolkning.