Økonomiske støtter


Såvel i restaureringsfasen (initieret i januar 2001 og gennemført foråret 2004 til sommeren 2009) som i tiden siden LOA blev sat i drift igen i forbindelse med 2009-udgaven af The Tall Ships Race, har skibet modtaget en lang række kontante bidrag fra støtter over hele landet.

Her er så vidt vi har kunnet registrere hele kredsen af økonomiske støtter, der har bidraget med alt fra nogle få hundrede til 1.000.000 kr. eller mere.DRIFTSFASEN

 • A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almennyttige Formaal
 • A/S Dampskibsselskabet Orient's Fond 
 • Augustinus Fonden (flere donationer)
 • Bagermesterforeningen
 • C.A. Levins Fond 
 • Dagmar og Leon Levins Fond 
 • Drengeklubben
 • 11. Aalborg Sct. Georgs Gilde
 • El-installatør Michael H. Nielsen
 • Ejendomsmæglernes Fond (flere donationer)
 • Enemærke & Petersen
 • Fonden Tordenskiold
 • Gerda og Hans Frederiksens Mindefond
 • Gudrun og Palle Mørchs Mindefond (flere donationer)
 • Hedegaard Agro (flere donationer)
 • Holm EL & VVS a/s
 • Interforce
 • Jascha Fonden 
 • JK Maritime Fond 
 • JL Fonden / Lauritzen Fonden (flere donationer)
 • Johan Schrøders Fond
 • Jubilæumsfonden af 12. august 1973
 • Jyske Banks Almennyttige Fond
 • KMDs Personale- og Idrætsforening (flere donationer)
 • kommunikationsministeriet.dk
 • Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond 
 • Melsen Fonden 
 • Nibe Rotary Klub
 • Norlys Vækstpulje
 • NTC Ejendom A/S
 • Nørresundby Grundejerforening
 • Nørresundby Håndværkerforening (flere donationer)
 • Oldfruerne af 1996 (flere donationer) 
 • Personaleforeningen v/ RTX Telecom
 • Port of Aalborg (flere donationer)
 • Rosenmeier
 • Sparekassen Danmark (flere donationer)
 • Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel (flere donationer)
 • Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts
 • Sparekassen Vendsyssel (flere donationer)
 • Spar Nord Bank (flere donationer)
 • Spar Nord Fonden (flere donationer)
 • STARK Aalborg
 • Støtteforeningen LOAs Venner (flere donationer)
 • Sydfynske Dampskibsselskabs Fond (flere donationer)
 • Torben Vejs Fond
 • TrygFonden (flere donationer)
 • Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 
 • Tømrermester Kjeld S. Olsen
 • VisitAalborg (flere donationer)
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
 • Aalborg City Rotary Klub
 • Aalborg Kommune (flere donationer)
 • Aalborg-Nørresundby Søfarts Service
 • Aalborg Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond
 • Aalborg Waterfront (flere donationer)
 • Aalborghus Inner Whell

RESTAURERINGSFASEN

 • ACJ Rådgivende Ingeniører
 • Advokatfirmaet Michael Villadsen
 • Alm. Brand
 • Amalia Charlotte Pape
 • Anders Wiederholt Pedersen
 • Annie & Hans Borgersen
 • Anny Brøndum
 • Anton Lassens Eftf.
 • Arne Bloch
 • Augustinus Fonden (flere donationer)
 • Bendt Gerholt
 • Benny Bach
 • Bent Rasmussen
 • Bent Ravn Pejstrup Rasmussen
 • Beredskabscenter Aalborg
 • BHJ-Fonden
 • Birger Jensen
 • C.W. Obel Cigarmagernes Klub
 • Cembrit
 • Charlotte Brixen Thomsen
 • Christian Den Fjerdes Laugs Fond
 • Chr. Kjærgaard
 • Commitment Advertising
 • Dagmar & Leon Levins Fond og C.A. Levins Fond
 • DanAlgin
 • Dansk Amerikansk Klub
 • Dansk Metal
 • Danske Bank/Danske Initiativpuljer
 • Danske Bank/Skipperen
 • Den Fabeske Fond (flere donationer)
 • Det Obelske Familiefond (flere donationer)
 • Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond
 • Dorte Vammen Larsen
 • Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond (flere donationer)
 • Egon Hansen
 • Elinstallatør Tommy Johannessen
 • Elis Pedersen
 • Elsebeth Rasmussen
 • Erhverv Norddanmark (flere donationer)
 • Fabrikant Kaj E. Nielsen og Gudrun E. Nielsens Fond
 • Fabrikken Aalykke
 • Familien Birthe Sørensen
 • Familien Fanøe & Kristensen
 • Familien Finn Fabricius
 • Familien Lis og Ivar K. Jensen
 • Familien Michael Lundsgård Leth
 • Familien Obling/Møller
 • Familien Piil
 • FDF-Samvirket Aalborg
 • 5. Sct. Georgs Gilde
 • Finn Lund
 • Flemming Dalin Madsen
 • Flemming Nielsen
 • FOF Aalborg
 • Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune
 • Fonden af 29. december 1967 Stiftet af Ejlif Krogager
 • Fondsklubben AD
 • Foreningen Havnefronten
 • Foreningen Norden
 • Frank Arenholt Christensen
 • Frede Wollesen
 • Friluftsrådet
 • Frits Nyrup Nielsen
 • Gistrup Spejderne
 • Glaspusteriet Lene Højlund
 • Glenco
 • Godthåb Hammerværk
 • Grethe og Peter van Hauen
 • Grethe van Hauen
 • Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond
 • Gudrun Fussing
 • Guldsmed Børge Hansen & Søn
 • H.T. Hermansen
 • Henrik Rask Mortensen
 • Herta Christensens Fond
 • Hotel Krogen
 • Inge Jensen
 • Inger Stampe Eriksen
 • J. Langgaard Larsen Smede og Maskinværksted
 • Jens K. Andersen
 • Jens Peter Eriksen
 • Jens Peter Jakobsen
 • JM Rådgivende Ingeniørfirma
 • John Gramkow
 • Jubilæumsfonden af 12. august 1973 (flere donationer)
 • Junior Chamber Nørresundby
 • Jørn Jensen
 • Kaj Ege
 • Kirsten og Peter Bangs Fond
 • Kirsten Thellefsen
 • KMDs Personale- og Idrætsforening
 • Knud Held-Hansen
 • kommunikationsministeriet.dk (flere donationer)
 • Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond
 • Kristian Toft
 • Kurt Janniche
 • Kurt Larsen
 • Kurt Sørensens Skibs- og Bådebyggeri
 • Lars Hedegaard
 • Lars K. Jakobsen
 • Lemvigh-Müller Fonden
 • Lene, Anders og Tommi Fabricius
 • Leni Axelsen
 • Linda & Preben Adriansen
 • Lions Club Hammer Bakker
 • Lions Club Hasseris
 • Lions Club Lindholm
 • Lions Club Aalborg
 • Lions Club Aalborg Budolfi
 • LKJ 1
 • LKJ 2
 • LKJ 3
 • LOAs Rederklub (flere donationer)
 • Lotte & Peter Wulff
 • Mad & Mænd
 • Madklubben
 • Magnus Thomsens Eftf.
 • Michael Treschow
 • Michael Uldahl
 • Moe & Brødsgaard
 • Morten Ejgod Nielsen
 • Mortensen & Beierholm
 • Murer- & Tømrerforeningen
 • Nellemann & Bjørnkjær
 • Nibe Bryghus
 • Niels Chr. Skov
 • Niels Jørn Fenger Sørensen
 • Nordjyllandsværkets personaleforening
 • Nordjysk Vintage Motor Klub
 • Nørrejyllands Gensidige Søforsikringsforening
 • Nørresundby Bank
 • Nørresundby Borger- og Håndværkerforening
 • Nørresundby Håndværkerforening
 • Odd Fellow Loge 27 A
 • Oldfruerne af 1996
 • Oticon Fonden
 • P.O.C. Ekstrand
 • Per Andersen
 • Per Christensen
 • Per Hansen
 • Pernille Eriksen
 • Personaleforeningen ved Specialskolen for Voksne
 • Peter van Hauen
 • Pigeklubben
 • Poul Erik Kjærgaard Larsen
 • Poul Hermansen
 • Preben Uldahl
 • Prins Joachim og Prinsesse Alexandras Fond
 • Rederiet M.H. Simonsen
 • Rotary Nibe
 • Rotary Nørresundby
 • Rotary Rebild
 • Rotary Aabybro
 • Rotary Aalborg Stigsborg
 • Rotary Aalborg Vestre
 • Rotary Aalborg Østre
 • Round Table 5 Aalborg
 • Round Table Nørresundby
 • Round Table RT81 Aalborg
 • Skibsbevaringsfonden
 • Skibsteknisk Selskabs Fond
 • Smeden Søren Buus Nielsen
 • Sorthøj 101
 • Spar Nord Bank (flere donationer)
 • Spar Nord Fonden (Flere donationer)
 • Specialskolen for Voksne
 • Steen Jakobsen
 • Steve Lennon
 • Sydbank Sønderjyllands Fond
 • Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond
 • Sæby Rednings- og Bjærgelaug
 • Søren Andersen
 • Søren Thorst
 • Thorslund dk
 • Thrane & Thrane Fritid
 • Tina Charlotte Pape
 • TK Development
 • 2E Ejendomme
 • Tom Pedersen
 • Torben Juhl Rasmussen
 • TrygFonden (flere donationer)
 • Tunnelhavnen
 • Undervisningsministeriet
 • Vestre Bådelaug
 • Vibeke Tungelund
 • Villadsens Dækfabrik
 • Villum Kann Rasmussen Fonden
 • VisitNordjylland
 • VisitAalborg
 • Værftshistorisk Selskab Frederikshavn
 • Wagner Ejendomme
 • Willy Rasmussen
 • Økonomi- og Erhvervsministeriet/Dronningens Erindringsmønt 1997
 • Ørum Savværk
 • Aalborg El-Diesel
 • Aalborg Events/Aalborg Kommune (flere donationer)
 • Aalborg Fonden
 • Aalborg Havn
 • Aalborg Industri- & Handelskammer (flere donationer)
 • Aalborg Kommune (flere donationer)
 • Aalborg Marineforening
 • Aalborg Portland
 • Aalborg Søfarts- og Marinemuseum
 • Aalykke