Sådan kommer du ud at sejle med LOA


LOA er hos Søfartsstyrelsen registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med sail training. Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".

På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team. Derfor er kravet meget enkelt: Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team. 
 

Kontingent
Kontingentet for medlemskab af LOA Sailing Team er kun 400 kr. for et helt kalenderår. Opkrævning udsendes normalt i januar/februar.

Indmeldelse
Kontakt projektkoordinator Leif Ervolder på le@loa.dk.