Bestyrelse


Tall Ship Aalborg Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af fem medlemmer.

Bestyrelsen mødes typisk fire-seks gange årligt, ikke mindst for at lægge de store linjer i skibets og værftets drift.

I møderne deltager foruden bestyrelsen den ansatte projektkoordinator, observatører for de frivillige på LOA/LOA Værft og en person som bestyrelsens sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Aalborg Kommune

Per Michael Johansen - formand
Rektor, Aalborg Universitet
jpermichael@gmail.com 

Claus Rosenbeck
Havnekaptajn, Aalborg Havn
cr@portofaalborg.com 

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af fondens stifter,
FDF Aalborg Søkreds


Kurt Bennetsen
Kommunaldirektør, Læsø Kommune

Jan Overgaard Gregersen
Formand, Dansk Metal, Aalborg
jaog@danskmetal.dk 

Bestyrelsesmedlem repræsenterende de maritime uddannelser

Kurt Andersen
Tidligere kaptajn, Skoleskibet Danmark
kan@martec.dk  

Observatører i bestyrelsen

Leif Ervolder
Projektkoordinator, Tall Ship Aalborg Fonden
le@loa.dk

Herluf Stærk Christensen
Repræsentant for de frivillige på LOA/LOA Værft
herlufc87@gmail.com  

Eigil Romme
Repræsentant for de frivillige på LOA/LOA Værft
eigilromme@gmail.com

Suppleanter for observatører i bestyrelsen:

Bo Essenbæk
Suppleant for Herluf Stærk Christensen
bo@essenbek.dk

Kristian Ebdrup
Suppleant for Eigil Romme
kristian@ebdrupnet.dk

Bestyrelsens sekretær

Vakant pt.