Bestyrelse


Tall Ship Aalborg Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af syv medlemmer.

Bestyrelsen mødes typisk fire-seks gange årligt, ikke mindst for at lægge de store linjer i skibets og værftets drift.

I møderne deltager foruden bestyrelsen den ansatte projektkoordinator, observatører for de frivillige på LOA/LOA Værft, en observatør som særlig rådgiver vedrørende kommunikation og fundraising samt en person som bestyrelsens sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Aalborg Kommune

Claus Holstein - formand
Adm. direktør, Aalborg Havn
ch@portofaalborg.com 

Claus Rosenbeck
Havnekaptajn, Aalborg Havn
cr@portofaalborg.com 

Carsten Møller Jakobsen

cmj@stofanet.dk 

Johnny Christensen
Entreprenør
johnny@johnnychristensen.dk

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af fondens stifter,
FDF Aalborg Søkreds


Kurt Bennetsen
Direktør, Erhverv Norddanmark

Vakant bestyrelsespost til udpegning af FDF Aalborg Søkreds
xxxx
xxxx

Bestyrelsesmedlem repræsenterende de maritime uddannelser

Kurt Andersen
Kaptajn, Skoleskibet Danmark
kan@martec.dk  

Observatører i bestyrelsen

Leif Ervolder
Projektkoordinator, Tall Ship Aalborg Fonden
le@loa.dk

Herluf Stærk Christensen
Repræsentant for de frivillige på LOA/LOA Værft
herlufc87@gmail.com  

Eigil Romme
Repræsentant for de frivillige på LOA/LOA Værft
eigilromme@gmail.com

Suppleanter for observatører i bestyrelsen:

Bo Essenbæk
Suppleant for Herluf Stærk Christensen
bo@essenbek.dk

Kristian Ebdrup
Suppleant for Eigil Romme
kristian@ebdrupnet.dk

Bestyrelsens sekretær

Bjarke Sørensen
bjso@adm.aau.dk