Bliv besætningsmedlem


Søfartsstyrelsen, der er en del af Erhvervsministeriet og arbejder for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime erhverv i Danmark, har fastlagt størrelsen på LOAs besætning.

I henhold til Søfartsstyrelsens afgørelse skal LOA bemandes med én skibsfører, én styrmand, én maskinchef og én maskinmester. Du kan se besætningsfastsættelsen her.

Afhængigt af sejladsens længde og karakter supplerer LOA sædvanligvis med en hovmester og et antal bådsmænd. 

Der er siden idriftsættelsen i 2009 samlet et betydeligt antal frivillige besætningsmedlemmer omkring LOA. Men der er plads til flere gode folk, der har papirerne i orden og lyst til at sejle med skibet. 

Er du skipper, styrmand, maskinchef, maskinmester, hovmester eller bådsmand?

Så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt projektkoordinator Leif Ervolder på le@loa.dk.