Derfor har LOA brug for støtte


LOA har i hele restaureringsfasen - initieret i januar 2001 og praktisk gennemført i perioden fra foråret 2004 til sommeren 2009 - været stærkt afhængig af et ualmindeligt stort engagement fra en meget bred og meget omfattende kreds af fonde, virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner.

Uden deres hjælp havde det været umuligt at gennemføre restaureringen, for Tall Ship Aalborg Fonden havde ved arbejdets begyndelse ikke anden formue end det gamle og temmelig anløbne LOA-skrog.

Uanset at hver eneste af de mange mennesker, der som medlemmer af LOA Sailing Team sejler med skibet, betaler for at være om bord, er der også i driftsfasen behov for støtte til det arbejde, som LOA kaster sine kræfter ind i. 

Med andre ord har LOA fortsat brug for støtte, så vi kan bevare det unikke stykke dansk kulturarv, som skibet er.

Det er der heldigvis rigtig mange, der er helt på det rene med og skibet nyder godt af både kontante bidrag, produkter, service- og tjenesteydelser og frivillig arbejdskraft.

Læs hvordan du bliver en af LOAs støtter.