Sådan bliver du en af LOAs støtter


LOA er yderst taknemmelig for de mange bidrag, vi modtager til skibets fortsatte eksistens, uanset om der er tale om kontanter, produkter, service- eller tjenesteydelser. Og vi er stor tak skyldig til den store skare af frivillige, som finder det umagen værd at lægge deres arbejdskraft om bord på skibet, på LOA Værft eller begge steder.

Se her hvordan du bliver en af LOAs støtter:

Kontante bidrag:
Fundraisingudvalgsformand Steen Bjerre mail@steen-bjerre.dk
eller projektkoordinator Leif Ervolder le@loa.dk  

Produkter, service- og tjenesteydelser:
Projektkoordinator Leif Ervolder le@loa.dk
eller værftskoordinator Bo Essenbæk 21712105

Arbejdskraft:
Projektkoordinator Leif Ervolder le@loa.dk
eller værftskoordinator Bo Essenbæk 21712105