Meld dig ind i LOA Sailing Team


LOA er et øvelsesskib, der blandt andet på togter i danske og internationale farvande beskæftiger sig med sail training (oplæring til søs). LOAs yngste gaster er typisk 12 år - og de ældste kan snildt være disses bedstefædre/-mødre.

Såvel besætningen som alle gaster på LOA skal være medlem af LOA Sailing Team - tilmelding sker på skemaet herunder, hvor alle felter markeret med * skal udfyldes.


Det årlige kontingent til LOA Sailing Team er 400 kr. (heraf moms 80 kr.). 
Kontingentet opkræves normalt i februar-april hvert år og er gældende for det kalenderår, hvori det opkræves. 

Ved tilmelding på skemaet opkræves kontingentet umiddelbart efter modtagelse af tilmeldingen. Dette gælder uanset hvilket tidspunkt på året, tilmeldingen er modtaget.
Fornavn: *
Efternavn: *
Gade/vej/husnummer: *
Postnummer: *
By: *

Fødselsdato (ikke cpr. nr. - kun dato) *
Køn: *
 Kvinde
 Mand

Telefonnummer: *
E-mailadresse: *

Nærmeste pårørende der skal underrettes ved sygdom m.v.

Fornavn: *
Efternavn: *
Gade/vej/husnummer: *
Postnummer: *
By: *

Telefonnummer: *
E-mailadresse: