Planlægning 2001-03


I januar 2001 holdt en arbejdsgruppe på cirka 10 personer - snart kendt som Tall Ship Aalborg Initiativet - sit første møde og et egentligt restaureringsprojekt blev påbegyndt. Med omkring bordet var fra første færd initiativtageren Bo Rosbjerg, LOAs senere bygmester Herluf Stærk Christensen og den senere bestyrelsesformand Steen Bjerre. Også den senere LOA-skipper Anders Rieck Sørensen og den senere LOA-hovmester Carsten Pedersen var meget tidligt involveret i projektet.

Allerede måneden efter var hovedlinjerne i en projektorganisation på plads, i marts blev der nedsat en række fagudvalg og i april 2001 fik LOA-projektet det tilsagn fra Aalborgs daværende borgmester, Henning G. Jensen (S), som gjorde, at folkene bag initiativet turde gå videre med planerne.

I maj-juli 2001 blev der nedsat et præsidium - blandt andre med deltagelse af den daværende nordjyske amtsborgmester Orla Hav (S) samt folketingsmedlemmerne Lene Espersen (K) og Frank Jensen (S) - der lovede på forskellig vis at gøre deres indflydelse gældende for LOA.

I august 2001 var det første kontante bidrag til restaureringen i hus og et godt stykke ind i 2003 blev der gjort en betydelig indsats for at indsamling midler til at iværksætte en egentlig restaurering. Samtidig blev der arbejdet ihærdigt på at inddrage et bredt spekter af samarbejdspartnere, der kunne hjælpe LOA på vej.

2003 var også året, hvor Tall Ship Aalborg Fonden blev stiftet - med deltagelse af Aalborg Kommunes daværende servicechef Anni G. Walther, Skoleskibet Danmarks kaptajn Kurt Andersen, daværende forstander for Skagen Skipperskole Jørgen Chr. Jensen samt Bo Rosbjerg og Steen Bjerre fra initiativgruppen.

Samtidig lykkedes det med hjælp fra Aalborg Kommune at lokalisere et godt område til etablering af LOA Værft, der blev indgået yderligere aftaler med bidragydere og samarbejdspartnere - og endelig blev skibet i efteråret 2003 flyttet til det første udgave af LOA Værft, umiddelbart øst for jernbanebroen i Nørresundby.