Restaurering 2004-09


I marts 2004 blev skibsbygmester Herluf Stærk Christensen ansat som LOA Værfts første medarbejder og på Dronningens fødselsdag - 16. april 2004 - blev LOA Værft indviet og det praktisk restaureringsarbejde formelt indledt.

Efter næsten to års restaurering - med stort set ikke en eneste dag uden arbejde på værftet - kunne skrogarbejdet i februar 2006 erklæres for afsluttet og i oktober samme år slog Steen Bjerre i sin egenskab af formand for fondens bestyrelse traditionen tro det sidste spiger i skroget. Ligeledes i tråd med traditionen var der øl til mandskabet for hvert forfejlet slag - faktisk havde bestyrelsesformanden valgt at indgå en aftale med Søgaards Bryghus, så der ved samme lejlighed blev præsenteret en øl udviklet af samme bryghus specielt til LOA.

I marts 2007 indledte Herluf Stærk Christensen og hans til tider fem-seks mand store lønnede medarbejderstab apteringsarbejdet og efter sommerferien gjaldt det kalfatringen. Måneden efter blev arbejdet med kobberforhudning af skroget indledt, ligesom skroget blev malet i den karakteriske dybblå farve.

Undervejs i restaureringsforløbet blev også direktør Lars Enevold Pedersen fra VisitNordjylland involveret i fondens bestyrelse. 

Da kalenderen viste oktober 2007, var kalfatring, kobberforhudning og maling af skrog afsluttet og på en kold og klar novemberdag blev LOA (gen)døbt og atter sat i vandet. Dåben blev foretaget af den selvsamme Loa, hvis far i 1952 havde købt skibet, hjemtaget det til Aalborg og i samme forbindelse opkaldt det efter sin datter. Skibet blev samme dag - under overværelse af et tusindtalligt publikum - slæbt til kaj foran P.P. Hedegaard umiddelbart øst for Limfjordsbroen, hvor det kom til at ligge den resterende restaureringsperiode.

Fra januar til april 2008 gjaldt det færdigforarbejdning af masterne og i forsommeren samme år produktion af mastebeslag, mens arbejdet med riggen og færdiggørelse af apteringen fandt sted frem mod august 2008.

I august 2008 blev stormasten og mesanmasten rejst - igen med fest og stort publikum på kajen - og i årets sidste måned kom også fokkemasten på plads.

Intensiteten i arbejdet tog til i 2009, hvor man i maj kunne slå de første sejl under. Og i slutningen af juni var LOA klar til at stævne ud på sit første togt i skibets nye skikkelse. Ved samme lejlighed blev skibsbygger Herluf Stærk Christensen - som den sidste af LOA Værfts lønnede medarbejdere - sagt op og kort tid efter gik Steen Bjerre af som bestyrelsesformand. LOA var stolt sejlende - deres arbejde var gjort.