Ventetid 1993-2000


I vinteren 1993 købte FDF Aalborg Søkreds, der på det tidspunkt med held har erhvervet og istandsat skibet Jens Krogh, det havarerede skib. Skroget blev bjærget i Løgstør og slæbt til Aalborg med tanke på istandsættelse og opringning som brigantine.

Året efter kom skibet, der nu atter blev kaldt LOA, p
å bedding og blev nødtørftigt kalfatret.


Derefter fulgte yderligere nogle år i venteposition, hvor LOA et par gange tog turen til bunden af havnebassinet.

Søkredsen kunne ikke rigtigt få hul på restaureringsprocessen, men i 2000 fik man dog gennemført en midlertidigt forhudning med tagpap og LOA blev sat i vandet igen.