7. september 2017


Aftensejlads/Sponsorarrangement Støtteforeningen LOAs Venner
Nørresundby/Aalborg

Besætning
 • Skipper: Peter Ribe
 • Styrmand: Henrik Leth
 • Maskinchef: Søren Borgstrøm-Hansen
 • Maskinmester: Ib Nygaard-Pedersen
 • Hovmester: Jytte Jakobsen
 • Bådsmand: Anja Krogh Christiansen
 • Bådsmand: Niels Jakobsen

Påmønstring
Torsdag den 7. september  2017 ved Nordre Havnegade i Nørresundby senest kl. 16.45.

Afsejling
Torsdag den 7. september 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 17.00 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring
Torsdag den 7. september 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby mellem kl. 21.30 og kl. 22.00.


Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Intet deltagerbidrag på denne inviterede sejlads

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med enten medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team eller med inviterede gæster - eksempelvis potentielle medlemmer eller nuværende eller potentielle sponsorer.
Er du ikke allerede medlem men ønsker at støtte LOA med dit medlemskab, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Jytte Jakobsen
E-mail: jytteogniels@hotmail.com
Tilmelding er bindende. Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Anja Krogh Christiansen (Bådsmand)
 • Bo Essenbæk
 • Carsten Godiksen
 • Dorthe Carlsen
 • Frede Wollesen
 • Hannah Ida Thorhauge
 • Hanne R. Christiansen
 • Hanne Ege Nielsen
 • Henrik Leth (Styrmand)
 • Ib Nygaard-Pedersen (Maskinmester)
 • Inger Østergaard
 • Jan Christiansen
 • Jytte Jakobsen (Hovmester)
 • Kaj Ege
 • Karen Marie Christensen
 • Kirsten Drud
 • Kirsten Stenild
 • Knud Erik Hilligsø
 • Kurt Madsen
 • Leif Ervolder
 • Lisbeth Godiksen
 • Lotte Vig Wulff
 • Niels Jakobsen (Bådsmand)
 • Peter Ribe (Skipper)
 • Peter Wulff
 • Preben Andreasen
 • Preben Uldahl
 • Rosa-Marie Carlsen
 • Svend Jacob Harbo
 • Søren Borgstrøm-Hansen (Maskinchef)
 • Torben Røgild
 • Tove Pilegaard


Bemærkning
Der serveres et måltid mad samt kaffe under sejladsen.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.


Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680
Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.