1. - 15. juli 2017


Sommertogt 6
Tall Ships Races - Race One
Aalborg-Halmstad (Sverige)-Kotka (Finland) 

Besætning
 • Skipper: Anders Rieck Sørensen
 • 1 Styrmand: Henrik Leth
 • 2 Styrmand: Esben Munk Sørensen
 • Maskinchef: Jens Rix Jørgensen
 • Maskinmester: Ib Nygaard-Pedersen
 • Hovmester: Carsten Pedersen
 • Bådsmand: Nikoline Leth Jepsen
 • Bådsmand: Søren Ørnstrup Clausen
 • Bådsmand: Sebastian Rieck
 • Bådsmand: Rasmus Gordon Knudsen

Påmønstring
Lørdag den 1. juli 2017 ved LOAs kajplads ved DGI Landsstævne i Aalborg  mellem kl. 16.00 og 17.00. Alle skal være påmønstret senest kl. 17.00 bortset fra dem, der er lavet aftale med om påmønstring i København.

Afsejling
Lørdag den 1. juli 2017 fra LOAs kajplads ved DGI Landsstævne i Aalborg kl. 18.00. 

Afmønstring
Lørdag den 15. juli 2017 fra LOAs kajplads ved Tall Ships Races i Kotka kl. 12.00.

Til orientering ankommer LOA til Kotka torsdag den 13. juli 2017 i løbet af dagen og deltager i Tall Ships Races - arrangementerne i Kotka i de efterfølgende dage...

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 3.500,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Tilmelding er bindende.
Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Amanda Stensdal Mortensen (20 år) (Påmønstring i København mandag den 3. juli 2017)
 • Anders Rieck Sørensen (Skipper) (60 år)
 • Anja Krogh Christiansen (24 år)
 • Annemarie Rødsig (68 år)
 • Annette Goth Kamstrup (21 år)
 • Bodil Holm Eskildsen (20 år)
 • Carsten Pedersen (Hovmester) (48 år) (Påmønstring i København mandag den 3. juli 2017)
 • Emilie Riddermann (20 år) (Påmønstring i København mandag den 3. juli 2017)
 • Emma Viklund Larsen (25 år)
 • Esben Munk Sørensen (2 Styrmand) (62 år)
 • Flemming Sloth Andersen (58 år)
 • Henrik Leth (1 Styrmand) (58 år)
 • Ib Nygaard-Pedersen (Maskinmester) (62 år)
 • Ida Tue Christensen (20 år)
 • Jens Rix Jørgensen (Maskinchef) (28 år)
 • Jeppe Cederholm (20 år)
 • Katarina Raafeldt Markusssen (19 år) (Påmønstring i København mandag den 3. juli 2017)
 • Lilian Bønsdorf (44 år)
 • Mackenzie Emma Young (15 år)
 • Malene Tranberg Pahuus (25 år)
 • Maria Hvidkjær Jensen (22 år)
 • Martin Vind Larsen (20 år)
 • Mathias Scheuer Gregersen (23 år)
 • Nikoline Leth Jepsen (Bådsmand) (22 år) (Påmønstring i København mandag den 3. juli 2017)
 • Rasmus Gordon Knudsen (Bådsmand) (25 år)
 • Samantha Mary Hanlon (17 år)
 • Sebastian Reick (Bådsmand) (21 år)
 • Silja Outzen Rasmussen (25 år)
 • Skye Peta-Marie Trotter-Wilson (15 år)
 • Søren Ørnstrup Clausen (Bådsmand) (25 år)
 • Tzani Casley Priest (17 år)
 • Viktor Gren Rybka (19 år


Bemærkning
Denne sejlads er én af sejladserne under Tall Ships Races i 2017 - nærmere benævnt Race One.
På grund af reglerne omkring Tall Ships Races, der er udfærdiget af arrangøren af Tall Ships Races, Sail Training International, skal minimum 50 % af deltagerne på skibet være mellem 15 og 25 år under sejladsen.
Såfremt du tilmelder dig denne sejlads og er over 25 år, vil du først få endelig besked om du kan deltage eller ej, når øvrige deltageres alder kendes og når vi ved, hvordan sammensætningen af besætning og gaster på denne sejlads kan laves.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.
Deltagerne i denne sejlads kan opleve Tall Ships Races - arrangementerne i Halmstad fra ankomst til Halmstad den 2. juli 2017 og frem til afsejling den 3. juli 2017 samt Tall Ships Races - arrangementerne i Kotka fra ankomst til Kotka den 13. juli 2017 og frem til afmønstring den 15. juli 2017.
For yderligere information om Tall Ships Races i Halmstad og Kotka og for yderligere information om Sail Training International, der arrangerer Tall Ships Races, se venligst disse links:
Tall Ships Races Halmstad 2017
Tall Ships Races Kotka 2017
STI/Sail Training International

Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680
Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.