8. maj 2017


Arrangement/Eftermiddagssejlads for inviterede gæster/potentielle medlemmer
Nørresundby/Aalborg

Besætning
 • Skipper: Peter Ribe
 • Styrmand: John Fjelsted Larsen
 • Maskinchef: Gunner Aaen
 • Maskinmester: Carsten Pedersen
 • Hovmester: Jytte Pedersen
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen
 • Bådsmand: Jørgen Lund Thomsen
 • Bådsmand: Desirée Margrethe Klemmensen

Påmønstring
Mandag den 8. maj  2017 ved Nordre Havnegade i Nørresundby senest kl. 12.30.

Afsejling
Mandag den 8. maj 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 13.30 efter frokost og efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring
Mandag den 8. maj 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. 16.30.


Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 400,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Tilmelding er bindende.


Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Anders Lintner
 • Anna Pedersen
 • Anna Studsholt
 • Carsten Pedersen (Maskinmester)
 • Desirée Margrethe Klemmesen (Bådsmand)
 • Erik Skov
 • Erling Ramme Nielsen
 • Flemming Sloth Andersen (Bådsmand)
 • Gudrun Brassøe
 • Gunner Aaen (Maskinchef)
 • Hella Nygaard-Pedersen
 • Henrik Lindholm Kristiansen
 • Jens Christoffersen
 • John Fjelsted Larsen (Styrmand)
 • Jytte Pedersen (Hovmester)
 • Jørgen Harder
 • Jørgen Lund Thomsen (Bådsmand)
 • Keld Kollerup Kvist
 • Lene Lund
 • Lis Bølling
 • Mette Lintner
 • Nils Bell
 • Per Studsholt
 • Peter Ribe (Skipper)
 • Ruth Bay
 • Sonja Offersen
 • Tage Pedersen
 • Tom Nielsen
 • Torben Koldsø
 • Vita K. Emborg
Bemærkning
Der serveres frokost før sejladsen og kaffe under sejladsen.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.


Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680
Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.