15. - 23. juli 2017


Sommertogt 7
Fra Finland til Fyn
Kotka (Finland)-Nyborg
 
Besætning
 • Skipper: Eigil Romme
 • 1 Styrmand: Jacques Devantier
 • 2 Styrmand: Simon Stevns
 • Maskinchef: Jim Lindegaard Nielsen
 • Maskinmester: Jens Rix Jørgensen
 • Hovmester: Tea Nørgaard Thomsen
 • Bådsmand: Simon Jakobsen
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen
 • Bådsmand: Louise Marie Agger Hansen
 • Bådsmand: Malene Tranberg Pahuus

Påmønstring
Lørdag den 15. juli 2017 ved LOAs kajplads ved Tall Ships Races i Kotka kl. 12.00.  

Afsejling
Søndag den 16. juli 2017 fra LOAs kajplads ved Tall Ships Races i Kotka kl. ca. 14.00 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. og i forbindelse med afsejlingen "Parade of Sail".

Afmønstring
Søndag den 23. juli 2017 fra Nyborg Havn kl. 12.00.

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 2.000,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Tilmelding er bindende.


Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Aksel Tranberg Mortensen
 • Andreas Jakobsen
 • Andreas Thorup Sørensen
 • Anja Krogh Christiansen
 • Annemarie Rødsig
 • Beate Leitner
 • Carsten Pedersen
 • Drew Salapatek
 • Eigil Romme (Skipper)
 • Flemming Sloth Andersen (Bådsmand)
 • Ib Nygaard-Pedersen
 • Jacques Devantier (1 Styrmand)
 • Jens Rix Jørgensen (Maskinmester)
 • Jim Lindegaard Nielsen (Maskinchef)
 • Louise Marie Agger Hansen (Bådsmand)
 • Lærke Lyster
 • Malene Tranberg Pahuus (Bådsmand)
 • Marie Kjær
 • Martin Birk Andersen
 • Mia Johannsen
 • Rikke Bjerring
 • Simon Jakobsen (Bådsmand)
 • Simon Stevns (2 Styrmand)
 • Simone Kazar
 • Søren Ørnstrup Clausen
 • Tea Nørgaard Thomsen (Hovmester)
 • Tinne Majse Andersen
Bemærkning
Undervejs på sejladsen mellem Kotka og Nyborg gøres muligvis ophold i diverse havne afhængig af vind og vejr.  

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.
Deltagerne i denne sejlads kan opleve Tall Ships Races - arrangementerne i Kotka fra ankomst til Kotka den 15. juli 2017 og frem til afsejling den 16. juli 2017.
For yderligere information om Tall Ships Races i Kotka og for yderligere information om Sail Training International, der arrangerer Tall Ships Races, se venligst disse links:
Tall Ships Races Kotka 2017
STI/Sail Training International

Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680
Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.