23. - 29. juli 2017


Sommertogt 8
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
Nyborg-Middelfart-Assens-Faaborg-Svendborg

Besætning
 • Skipper: Flemming Hansen 
 • Styrmand: Frode Sejlund
 • Maskinchef: Jens Peter Munk
 • Maskinmester: Carsten Pedersen
 • Hovmester: Ib Djernes
 • Bådsmand: John Fjelsted Larsen
 • Bådsmand: Anja Krogh Christiansen
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen

Påmønstring
Søndag den 23. juli 2017 i Nyborg Havn kl. 12.00. 

Afsejling
Mandag den 24. juli 2017 fra Nyborg om morgenen efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. og i forbindelse med starten af Fyn Rundt.

Afmønstring
Lørdag den 29. juli 2017 fra Svendborg Havn kl. 12.00.

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 1.750,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Tilmelding er bindende.


Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Anja Krogh Christiansen (Bådsmand)
 • Asger Warming
 • Benny Jørgensen
 • Bo Essenbæk
 • Britta Andersen
 • Carsten Pedersen (Maskinmester)
 • Christina Hammer Osmundsen
 • Ellen Margrethe Høyen Munk
 • Flemming Sloth Andersen (Bådsmand)
 • Flemming Hansen (Skipper)
 • Frode Sejlund (2 Styrmand)
 • Ib Djernes (Hovmester)
 • Jens Jørgen Østergaard Kristensen
 • Jens Lundgaard
 • Jens Peter Munk (Maskinchef)
 • John Fjelsted Larsen (Bådsmand)
 • Leif Ervolder
 • Lise Marie Christensen
 • Malene Knudsen
 • Malene Tranberg Pahuus
 • Mette Hedegaard Rasmussen
 • Merete Bågøe
 • Mogens Pedersen
 • Niels Munkholm
 • Pia Norman Herlufsen
 • Rosa-Marie Carlsen
 • Sally Vita Knudsen
 • Stine Olsen
 • Vita Skov
 • Reserveret/Gast - ledig
 • Reserveret/Gast - ledig
 • Reserveret/Gast - ledig
Bemærkning
Skibene, der deltager i Fyn Rundt, mødes i weekenden den 22. - 23. juli 2017 til hyggeligt samvær om bord på skibene inden starten af Fyn Rundt går om mandagen den 24. juli 2017.

Du kan læse mere om Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe på dette link:
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
På samme hjemmeside vil du også løbende kunne følge program m.v. for Fyn Rundt i månederne op til sejladsen.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680
Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.