25. - 28. maj 2017


Kristi Himmelfarts Weekendsejlads
Aalborg-Anholt-Varberg-Læsø-Aalborg

Besætning
 • Skipper: Eigil Romme
 • 1 Styrmand: Jacques Devantier
 • 2 Styrmand: Simon Stevns
 • Maskinchef: Jim Lindegaard Nielsen
 • Maskinmester: Bo Kornum Meldgaard
 • Hovmester: Carsten Pedersen
 • Bådsmand: John Fjelsted Larsen
 • Bådsmand: Simon Jakobsen
 • Bådsmand: Louise Marie Agger Hansen

Påmønstring
Torsdag den 25. maj 2017 ved Nordre Havnegade i Nørresundby senest kl. 08.00.

Afsejling
Torsdag den 25. maj  2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 08.30 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring
Søndag den 28. maj 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 18.00.


Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 1.000,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Tilmelding er bindende.


Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Anders Agger Hansen
 • Andreas Thorup Sørensen
 • Bo Kornum Melgaard (Maskinmester)
 • Carsten Pedersen (Hovmester)
 • Claus Lander Petersen
 • Eigil Romme (Skipper)
 • Flemming Sloth Andersen
 • Flemming Dahl Sørensen
 • Inge L. Hansen
 • Jacques Devantier (1 Styrmand)
 • Jim Lindegaard Nielsen (Maskinchef)
 • John Fjelsted Larsen (Bådsmand)
 • Jonas Krage
 • Jørgen Kristiansen
 • Katrine Rank Knudsen
 • Lars Kvist
 • Lars Engelbrecht Rohde
 • Louise Marie Agger Hansen (Bådsmand)
 • Malene Tranberg Pahuus
 • Merete Bågøe
 • Nor Lindegaard Lyster
 • Peter Aaen
 • Rasmus Gordon Knudsen
 • Sarah Kornum Melgaard
 • Simon Jakobsen (Bådsmand)
 • Simon Stevns (2 Styrmand)
 • Simone Kazar
Bemærkning
Ingen bemærkninger.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.


Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680
Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.