29. juli - 4. august 2017


Sommertogt 9
Det Sydfynske Ø-hav
Svendborg-Lyø-Skarø eller Drejø- Rudkøbing-Marstal-Flensborg-Sønderborg-Aalborg

Besætning
 • Skipper: Peter Ribe
 • Styrmand: Jens Peter Munk
 • Maskinchef: Søren Borgstrøm-Hansen
 • Maskinmester: Preben Andreasen
 • Hovmester: Ib Djernes
 • Bådsmand: Niels Jakobsen
 • Bådsmand: John Fjelsted Larsen
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen

Påmønstring
Lørdag den 29. juli 2017 i Svendborg Havn kl. 12.00. 

Afsejling
Lørdag den 29. juli 2017 fra Svendborg Havn efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. kl. ca. 13.00.

Afmønstring
Fredag den 4. august 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby ca. kl. 20.00.

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 1.650,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Tilmelding er bindende.Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Anita Wenkens
 • Anne Hust Iversen
 • Arthur Delfs Mortensen
 • Britta Andersen
 • Claus Haulund
 • Erik Jarl Hansen
 • Finn Olsen Lund
 • Flemming Sloth Andersen (Bådsmand)
 • Hans Jørgen Pedersen
 • Heidi Mortensen
 • Ib Djernes (Hovmester)
 • Ingolf Schou
 • Jens Peter Munk (Styrmand)
 • John Andersen
 • John Fjelsted Larsen (Bådsmand)
 • Julius Delfs Mortensen
 • Jørgen Hvalkof
 • Jørn Edmund Kristensen
 • Kaj Ege
 • Lars Engelbrecht Rohde
 • Merete Bågøe
 • Morten Overlade
 • Niels Jakobsen (Bådsmand)
 • Peter Ribe (Skipper)
 • Peter Aaen
 • Preben Andreasen (Maskinmester)
 • Rosa-Marie Carlsen
 • Susanne Møller-Madsen
 • Søren Borgstrøm-Hansen (Maskinchef)
 • Tage Kirkegaard
 • Tinna J. Mariager
 • Valdemar Delfs Mortensen
Bemærkning
På denne sejlads efter LOAs deltagelse i Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe, besøger vi nogle hyggelige havne/steder i det Sydfynske Ø-hav inden kursen sættes mod Aalborg sidst på ugen.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680
Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.