30. maj 2017


Sponsorarrangement/Sparekassen Vendsyssel/Eftermiddagssejlads og rundvisning
Nørresundby/Aalborg

Besætning
 • Skipper: Eigil Romme 
 • Styrmand: Jeppe Nellemann
 • Maskinchef: Jens Rix Jørgensen
 • Maskinmester: Carsten Pedersen
 • Hovmester: Jytte Pedersen
 • Bådsmand: Desirée Margrethe Klemmensen
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen
 • Bådsmand: Malene Tranberg Pahuus

Påmønstring
Tirsdag den 30. maj  2017 ved Nordre Havnegade i Nørresundby senest kl. 15.00.

Afsejling
Tirsdag den 30. maj 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 15.15 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring
Tirsdag den 30. maj 2017 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 17.30 - efterfølgende rundvisning til kl. ca. 18.30.


Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Ingen deltagerbetaling på denne inviterede sejlads.

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med enten medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team eller med inviterede gæster - eksempelvis potentielle medlemmer eller nuværende eller potentielle sponsorer.
Er du ikke allerede medlem men ønsker at støtte LOA med dit medlemsskab, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Tilmelding er bindende.


Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Alice Jacobsen
 • Anne Marie Bilde
 • Bent Andersen
 • Birthe Larsen
 • Bodil Karkov Hansen
 • Britta Buje
 • Britta Dehn Pedersen
 • Carsten Pedersen (Maskinmester)
 • Cessy Cleyton Struntze
 • Desirée Margrethe Klemmensen (Bådsmand)
 • Eigil Romme (Skipper)
 • Elin Nielsen
 • Ellen Strandridder
 • Else Simonsen
 • Flemming Sloth Andersen (Bådsmand)
 • Henrik Lund
 • Inga Jacobsen
 • Inger Nygaard
 • Jens Rix Jørgensen (Maskinchef)
 • Jeppe Nellemann (Styrmand)
 • Jytte Pedersen (Hovmester)
 • Karen Marie Kjeldsen
 • Kjeld Kjær
 • Kristian Hansen
 • Lis Kristensen
 • Lis Moltsen
 • Lise Blauenfeldt
 • Malene Tranberg Pahuus (Bådsmand)
 • Peter Sørensen
 • Rise Skovsgaard
 • Vita Lolk
Bemærkning
Der serveres kaffe under sejladsen.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.


Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680
Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.