17. - 19. august 2018
Nr. 180320


Togt 10
Weekendsejlads
Med kurs mod Kronborg - Sundtolsmarked/Helsingør
Aalborg-Helsingør-Aalborg

Besætning
 • Skipper: Anders Rieck Sørensen
 • 1 Styrmand: Henrik Leth
 • 2 Styrmand: Peter Ribe
 • Maskinchef: Klaus Åge Bønlykke
 • Maskinmester:
 • Hovmester: Ib Winther Djernes
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen
 • Bådsmand: Anette Leth Jepsen
 • Bådsmand:

Påmønstring
Fredag den 17. august 2018 ved Nordre Havnegade i Nørresundby senest kl. 07.00.

Afsejling
Fredag den 17. august 2018 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 08.30 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring
Søndag den 19. august 2018 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 17.30.


Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 750,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team. 
Er du ikke allerede medlem, men ønsker at støtte LOA med dit medlemsskab, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk

Tilmelding er bindende/Afbud
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du via mail har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at melde afbud til en sejlads, skal dette meddeles skriftligt til projektkoordinator Leif Ervolder på email le@loa.dk
Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuelt afbud og ved afbud refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.


Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Ledig plads som Maskinmester
 • Ledig plads som Bådsmand
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Aksel Kornelius Hansen
 • Anders Rieck Sørensen (Skipper)
 • Anette Leth Jepsen (Bådsmand)
 • Anni Schultz
 • Benny Jørgensen
 • Birgitte Ernstpriis Jepsen
 • Britta Andersen
 • Dorthe Carlsen
 • Flemming Sloth Andersen (Bådsmand)
 • Henning Precht
 • Henrik Leth (1 Styrmand)
 • Herdis Prip
 • Ib Winther Djernes (Hovmester) 
 • Jan Andersen
 • Klaus Åge Bønlykke (Maskinchef)
 • Lars Engelbrecht Rohde
 • Marianne Hindsholm
 • Mikkel Andersen
 • Peter Ribe (2 Styrmand)
 • Preben Holdt
 • Randi Andersen
 • Svend Erik Mikkelsen
 • Tone Colstrup Klank
 • Torben Røgild
Bemærkning
På denne sejlads får du mulighed for at se Kronborg, som vi kommer til at ligge lige ved siden af i Helsingør, samt mulighed for at opleve det kendte Sundtoldsmarked, der genskaber tiden i Helsingør i starten at 1800-tallet. Sundtoldsmarkedet finder sted om lørdagen i Helsingør by og i hele havneområdet i Helsingør -  se mere om arrangementet her:
Sundtoldsmarked

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.


De fire LOA-Regler
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.