20. juli - 4. august 2018
Nr. 180300


Togt 8
Tall Ships Race/Cruise in Company Sejlads
Esbjerg-Stavanger/Norge-Skagen - Cruise in Company Sejlads fra Esbjerg-Stavanger/Norge

Besætning
 • Skipper: Peter Ribe
 • 1 Styrmand: John Fjelsted Larsen
 • 2 Styrmand: Stig Kjær Andersen
 • Maskinchef: Ib Nygaard-Pedersen
 • Maskinmester: Jens Peter Munk
 • Hovmester: Jytte Pedersen
 • Bådsmand: Katrine Hvilsted Christensen
 • Bådsmand: William Abild Andersen
 • Bådsmand: Niels Jakobsen

Påmønstring
Fredag den 20. juli 2018 ved LOAs kajplads ved Tall Ships Races i Esbjerg kl. 12.00.

Afsejling
Lørdag den 21. juli 2018 fra LOAs kajplads ved Tall Ships Races i Esbjerg i løbet af eftermiddagen efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring
Lørgen den 4. august 2018 fra LOAs kajplads i Skagen Havn kl. 12.00.


Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Kr. 3.750,00

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team. 
Er du ikke allerede medlem, men ønsker at støtte LOA med dit medlemsskab, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen
Tilmelding via mail til:
Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk

Tilmelding er bindende/Afbud
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du via mail har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at melde afbud til en sejlads, skal dette meddeles skriftligt til projektkoordinator Leif Ervolder på email le@loa.dk.
Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuelt afbud og ved afbud refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.
Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Annemarie Rødsig
 • Christian Jakobsen
 • Ib Nygaard-Pedersen (Maskinchef)
 • Jens Peter Munk (Maskinmester)
 • John Fjelsted Larsen (1 Styrmand)
 • Jytte Pedersen (Hovmester)
 • Jørgen Hovedskou Larsen
 • Katrine Hvilsted Christensen (Bådsmand)
 • Lukas Thieden
 • Marianne Fuglsang
 • Markus Thieden
 • Mikkel Andersen
 • Mogens Pedersen
 • Morten Overlade
 • Niels Jakobsen (Bådsmand)
 • Peter Ribe (Skipper)
 • Peter Aaen
 • Preben Andreasen
 • Rasmus Hagberg
 • Stig Kjær Andersen (2 Styrmand)
 • William Abild Andersen (Bådsmand)
Bemærkning
Denne sejlads er én af sejladserne under Tall Ships Races 2018 - nærmere benævnt, Cruise in Company.

På grund af reglerne omkring Tall Ships Races, der er udfærdiget af arrangøren af Tall Ships Races, Sail Training International, skal minimum 50 % af deltagerne på skibet være mellem 15 og 25 år under sejladsen.
Såfremt du tilmelder dig denne sejlads og er over 25 år, vil du først få endelig besked om du kan deltage eller ej, når øvrige deltageres alder kendes og når vi ved, hvordan sammensætningen af besætning og gaster på denne sejlads kan laves - herunder med hensyntagen til deltagernes erfaring.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Sejladsen starter i Esbjerg hvor Cruise in Company Sejladsen starter med kurs mod Stavanger i Norge, hvor Cruise in Company Sejladsen slutter. Efter Tall Ships Races arrangementerne i Stavanger, sættes kursen mod Skagen.
Deltagerne i denne sejlads kan opleve Tall Ships Races - arrangementerne i Esbjerg fra påmønstring den 20. juli 2018 og frem til afsejling den 21. juli 2018 samt Tall Ships Races - arrangementerne i Stavanger fra ankomst den 26. juli 2018 og frem til afsejling den 29. juli 2018.

For yderligere information om Tall Ships Races i Esbjerg og Stavanger og om Sail Training International, se venligst disse links:
Tall Ships Races Esbjerg
Tall Ships Races Stavanger
STI/Sail Training International


De fire LOA-Regler
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.