11. maj 2019


H. Westen-Jensen
Sponsorarrangement/Dagssejlads ved Aalborg mod vest

Besætning
 • Skipper: Eigil Romme
 • Styrmand: Jeppe Nellemann
 • Maskinchef: Ib Nygaard-Pedersen
 • Maskinmester: Per Nygaard-Pedersen
 • Hovmester: Jytte Jakobsen
 • Hovmester: Leif Ervolder
 • Hovmester: Carsten Vendelbo Larsen
 • Bådsmand: Niels Jakobsen
 • Bådsmand: Kristian Ebdrup
 • Bådsmand: Emil Vestermark

Påmønstring
Lørdag den 11. maj 2019 ved Nordre Havnegade i Nørresundby senest kl. 10.30.

Afsejling
Lørdag den 11. maj 2019 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. ca. 10.50 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. 

Afmønstring
Lørdag den 11. maj  2019 fra Nordre Havnegade i Nørresundby kl. 16.00 (sejladsen finder sted fra ca. 10.50 til ca. 13.15 - efterfølgende er der arrangement om bord vej kaj).


Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse
Intet deltagerbidrag på denne inviterede sejlads.

Medlemskab af LOA Sailing Team
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team eller med inviterede gæster - eksempelvis potientielle medlemmer eller nuværende eller potentielle sponsorer, som det er tilfældet på denne sejlads.
Er du ikke allerede medlem, men ønsker at støtte LOA med dit medlemsskab, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen
Tilmelding via mail til:
H. Westen-Jensen

Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Carsten Vendelbo Larsen (Hovmester)
 • Eigil Romme (Skipper)
 • Emil Vestermark (Bådsmand)
 • Ib Nygaard-Pedersen (Maskinchef)
 • Jeppe Nellemann (Styrmand)
 • Jytte Jakobsen (Hovmester)
 • Kristian Ebdrup (Bådsmand)
 • Leif Ervolder (Hovmester)
 • Niels Jakobsen (Bådsmand)
 • Per Nygaard-Pedersen (Maskinmester)
Bemærkning
Der serveres et måltid mad samt kaffe under sejladsen.

Praktiske informationer
I god tid inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.


De fire LOA-Regler
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.