Tirsdag den 15. - tirsdag den 22. juni 2021     Nr. 21-1110


"Skibet er ladet med Verdensmål" - 2. del
Fra København til Folkemøde 2021 i Allinge og videre til Ystad i Sverige, hvor togtet slutter

Besætning:
 • Skipper: Peter Ribe
 • 1 Styrmand: Stig Kjær Andersen
 • 2 Styrmand: 
 • Maskinchef: Erik Myrhøj
 • Maskinmester: Preben Andreasen
 • Hovmester: Carsten Vendelbo Larsen 
 • Bådsmand: Esben Munk Sørensen
 • Bådsmand: Niels Jakobsen
 • Bådsmand: 

Sejladsprogram m.v.:
Den 15. - 16. juni 2021:
Sejlads fra København til Allinge.
Den 16. - 20. juni 2021:
Arrangementer for inviterede gæster på dæk ved kaj og Åbent Skiv m.v. ved Folkemødet i Allinge. 
Den 21. juni 2021: 
Sejlads til Ystad i Sverige.
Den 22. juni 2021:
Dette togt slutter kl. 12.00 denne dag - se nedenstående vedrørende afmønstring. 

Påmønstring:
Tirsdag den 15. juni 2021 ved LOAs kajplads i København kl. 12.00. 

Afsejling:
Tirsdag den 15. juni 2021 fra LOAs kajplads i København kl. ca. 13.30 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring:
Tirsdag den 22. juni 2021 fra LOAs kajplads i Ystad i Sverige kl. 12.00.

Transport til København og fra Ystad:
Hvis der er interesse for det, arrangeres der fællestransport fra LOA Værft i Nørresundby til LOAs kajplads i København med afgang i bus fra LOA Værft tirsdag den 15. juni 2021 ca kl. 08.00.
Hvis der er interesse for det, arrangeres der ligeledes fællestransport fra Ystad i Sverige til LOA Værft i Nørresundby med afgang i bus fra Ystad i Sverige tirsdag den 22. juni 2021 ca. kl. 13.30
Hvis du ønsker at deltage i denne fællestransporter bedes du skrive følgende i kommentarfeltet på din tilmelding:
Jeg ønsker at deltage i fællestransport tirsdag den 15. juni 2021
og/eller:
Jeg ønsker at deltage i fællestransport tirsdag den 22. juni 2021

Pris for fællestransporten fordeles mellem deltagerne i fællestransporten og opkræves efterfølgende.

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Kr. 2.100,00

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Deltagere på sejladsen:
Deltagerne på denne sejlads vil dels bestå af besætning og gaster fra LOA Sailing Team og dels af inviterede gæster, som deltager i diverse arrangementer på dæk ved Folkemødet i Allinge.
De deltagende gaster fra LOA Sailing Team vil for en stor dels vedkommende bestå af deltagere fra LOA Servicegruppe, som skal hjælpe med diverse arrangementer på dæk ved kaj ved Folkemødet i Allinge.

Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Da vi endnu ikke kender det nøjagtige antal deltagende inviterede gæster, kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige/love, hvor mange gaster, udover de inviterede gæster, der kan blive plads til om bord. 
Som nævnt ovenfor, vil de deltagende gaster for en stor dels vedkommende komme til at bestå af medlemmer af LOA Servicegruppe, så der vil derfor foregå en fordeling af pladser til tilmeldte gaster ud fra denne prioritering.  
Så snart vi har endeligt overblik over dette, vil der tilgå information til de tilmeldte gaster, om de kan komme med på sejladsen eller ej. 
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke her:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
Framelding som besætningsmedlem
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Ledig plads som 2 Styrmand
 • Ledig plads som Bådsmand
 • Ane Kang Pedersen (LOA Servicegruppe)
 • Carsten Vendelbo Larsen (Hovmester)
 • Erik Myrhøj (Maskinchef)
 • Esben Munk Sørensen (Bådsmand)
 • Jytte Jakobsen (LOA Servicegruppe)
 • Niels Jakobsen (Bådsmand)
 • Peter Ribe (Skipper)
 • Preben Andreasen (Maskinmester)
 • Rosa Carlsen (LOA Servicegruppe)
 • Stig Kjær Andersen (1 Styrmand)
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast

Bemærkning:
Ingen særlige bemærkninger.

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.