Onsdag den 23. juni 2021      Nr. 21-1114


Sct. Hans Aftenssejlads for medlemmer af LOA Sailing Team
Aftensejlads ved Nørresundby/Aalborg hvor vi sammen med Jens Krogh/FDF Aalborg Søkreds sejler på Limfjorden og nyder Sct. Hans Aften

Besætning:
 • Skipper: Søren Brink Christensen
 • 1 Styrmand: John Fjelsted Larsen
 • 2 Styrmand: Niels Jakobsen
 • Maskinchef: Kaj Ege
 • Maskinmester:
 • Hovmester:
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen
 • Bådsmand: Henrik Brix Christiansen
 • Bådsmand: Steffen Autzen

Påmønstring:
Onsdag den 23. juni kl. 17.30 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby. 

Afsejling:
Onsdag den 23. juni 2021 kl. ca. 17.45 fra LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. 

Afmønstring:
Onsdag den 23. juni 2021 ca. kl. 22.00 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Kr. 300,00 inklusiv forplejning om bord.

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke her:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
Framelding som besætningsmedlem
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Ledig plads som Maskinmester
 • Ledig plads som Hovmester
 • Anne-Beth Bennetsen
 • Anne Birgitte Mariegaard
 • Bo Laden
 • Britta Andersen
 • Ellen Hejlsø
 • Ellen Vinkler
 • Finn Olsen Lund
 • Flemming Sloth Andersen (Bådsmand)
 • Henrik Brix Christiansen (Bådsmand)
 • Inger Hansen
 • Jeanette Mentz
 • Johanne Steen Brink Christensen
 • John Fjelsted Larsen (1 Styrmand)
 • Jytte Jakobsen
 • Jytte Pedersen
 • Kaj Ege (Maskinchef)
 • Kresten Slott Petersen
 • Kurt Bennetsen
 • Lasse Katholm
 • Maria Steen Brink Christensen
 • Merete Bågøe
 • Mogens Pedersen
 • Niels Jakobsen (2 Styrmand)
 • Ole Agger Hansen
 • Poul-Erik Vinkler
 • Rosa-Marie Carlsen
 • Steen Bjerre 
 • Steffen Autzen (Bådsmand)
 • Søren Brink Christensen (Skipper)
 • Tia Westermann
 • Vicki Steen Hvilsted Christensen
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast

Bemærkning:
Ingen særlige bemærkninger.

Praktiske informationer:
Vedrørende forsikringsforhold - se venligst nedenstående.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.