Søndag den 29. august 2021      Nr. 21-1156


Skyggebørn - Samtalegrupper for børn og unge i sorg
Inviterede gæster/inviterede børn og unge og deres pårørende fra Skyggebørn i Aalborg Kommune i et samarbejde mellem Tall Ship Aalborg Fonden/LOA og SPRINGEREN - Maritimt Oplevelsescenter.

Besætning:
 • Skipper:
 • 1 Styrmand: Johnny Jeppesen
 • 2 Styrmand: Per Michael Johansen
 • Maskinchef:
 • Maskinmester:
 • Hovmester: 
 • Bådsmand: Desirée Margrethe Klemmensen
 • Bådsmand:
 • Bådsmand:

Program:
Kl. 08.00:
Deltagerne ankommer til SPRINGEREN - Maritimt Oplevelsescenter. Der serveres morgenmad/kaffe, rundstykker etc. og der gives en kort orientering om SPRINGEREN.
KL. 09.00:
Rundvisning på SPRINGEREN med guide/historiker - herunder fortællinger om Aalborg som søfarts/havneby og Danmark som søfartsnation.
Kl. 10.30:
Leg og læring - skattejagt med opgaver for børn og voksne på SPRINGEREN med baggrund i rundvisningen tidligere på formiddagen - efterfølgende fri leg for børnene i Legeskibet på SPRINGERENs udeområde.
Kl. 12.00:
Frokost med efterfølgende fri leg på SPRINGEREN.
Kl. 14.00:
Alle går om bord på LOA, som vil ligge til kaj i Skudehavnen i Aalborg lige over for SPRINGEREN.
Kl. 14.30:
Afsejling til sejlads på Limfjorden mod vest hvor deltagerne får lov til at hjælpe med at sætte sejl, sejle skibet og være med i alle opgaver om bord.
Kl. 15.30:
Eftermiddagskaffe på dækket og udlevering af gaveposer til børnene.
Kl. 18.00:
Aftensmad om bord på LOA.
Kl. 20.00:
Vi lægger til kaj igen i Skudehavnen i Aalborg - en stor oplevelse rigere og siger tak for i dag.

Påmønstring:
Søndag den 29. august 2021 senest kl. 14.00 ved Skudehavnen i Aalborg (efter afholdelse af første del af ovennævnte program).

Afsejling:
Søndag den 29. august 2021 ca. kl. 14.15 fra Skudehavnen i Aalborg efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring:
Søndag den 29. august 2021 kl. 20.00 fra Skudehavnen i Aalborg.

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Intet deltagerbidrag på denne inviterede sejlads.

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team eller med inviterede gæster - eksempelvis potientielle medlemmer eller nuværende eller potentielle sponsorer, som det er tilfældet på denne sejlads.
Er du ikke allerede medlem, men ønsker at støtte LOA med dit medlemsskab, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke her:
Tilmelding som besætningsmedlem

Vær opmærksom på:
Alle pladser som gast på denne sejlads er forbeholdt inviterede gæster/inviterede børn og unge og deres pårørende fra Skyggebørn i Aalborg Kommune i et samarbejde mellem Tall Ship Aalborg Fonden/LOA og SPRINGEREN - Maritimt Oplevelsescenter...

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
Framelding som besætningsmedlem
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.
Ovennævnte vedrørende betaling af deltagerbidrag er dog ikke gældende på denne inviterede sejlads, hvor der ikke er noget deltagerbidrag.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Ledig plads som Skipper
 • Ledig plads som Maskinchef
 • Ledig plads som Maskinmester
 • Ledig plads som Hovmester
 • Ledig plads som Bådsmand
 • Ledig plads som Bådsmand
 • Andreas Parmo Hansen
 • Desirée Margrethe Klemmensen (Bådsmand)
 • Johnny Jeppesen (1 Styrmand)
 • Leif Ervolder
 • Mads Sølver Pedersen
 • Per Michael Johansen (2 Styrmand)
 • Susi Bolander
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast

Bemærkning:
Der serveres morgenkaffe og frokost inden sejladsen og kaffe og aftensmad under sejladsen som anført i ovenstående program.

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.