Lørdag den 11. juni - onsdag den 22. juni 2022 (måske til tirsdag den 21. juni 2022)    Nr. 22-1100


Med LOA Sailing Team til Folkemøde på Bornholm
Aaborg-København-Allinge-Aalborg


Besætning:
 • Skipper: Peter Ribe (fra den 11. - 17. juni 2022)
 • Skipper: Flemming Hansen (fra den 17. - 22. juni 2022)
 • Skipper-Trainee: Søren Rasmussen (fra den 11. - 12. juni 2022)
 • 1 Styrmand: Stig Kjær Andersen (fra den 11. - 17. juni 2022)
 • 1 Styrmand: Esben Munk Sørensen (fra den 17. - 22. juni 2022)
 • 2 Styrmand: Niels Jakobsen (fra den 11. - 17. juni 2022)
 • 2 Styrmand: Frode Sejlund (fra den 17. - 20. juni 2022)
 • 2 Styrmand: Johnny Jeppesen (fra den 20. - 22. juni 2022)
 • Maskinchef: Ken Normann
 • Maskinmester: Preben Andreasen
 • Maskinmester-Trainee: Johnny Jeppesen (fra den 11 - 20. juni 2022)
 • Hovmester: Carsten Vendelbo Larsen 
 • Hovmester: Knud Erik Sørensen
 • Hovmester-Trainee: Jørgen von der Maase 
 • Bådsmand: Astrid Mørch Jensen
 • Bådsmand: Steffen Autzen (fra den 11. - 12. juni 2022)
 • Bådsmand: Frode Sejlund (fra den 12. - 17. juni 2022)
 • Bådsmand: Esben Munk Sørensen (fra den 11. - 17. juni 2022) 
 • Bådsmand: Niels Jakobsen (fra den 17. - 22. juni 2022)
 • Bådsmand: Jens Bové (fra den 17. - 22. juni 2022)
Påmønstring:
Lørdag den 11. juni 2022 senest kl. 08.30 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby. 

Afsejling:
Lørdag den 11. juni 2022 kl. ca. 09.00 fra LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring:
Onsdag den 22. juni 2022 senest kl. 12.00 fra LOAs kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.
(Afhængig af vejr og vind på hjemsejladsen fra Bornholm er det muligt, at hjemkomst allerede finder sted tirsdag den 21. juni 2022 sidst på dagen.) 

Program mellem påmønstring og afmønstring: 

Lørdag den 11. juni - søndag den 12. juni 2022: 
Sejlads mod København.
Mandag den 13. juni 2022: 
I løbet af denne dag afholdes events på LOA i København som optakt til Folkemødet 2022. 
Tirsdag den 14. juni - onsdag den 15. juni 2022: 
Sejlads mod Allinge (eventuelt afsejling fra København mandag den 13. juni 2022 om aftenen).
Torsdag den 16. - søndag den 19. juni 2022:
Folkemøde 2022
LOAs dæk er stillet til rådighed for institutioner, myndigheder og virksomheder fra Aalborg.
Søndag den 19. - onsdag den 22. juni 2022:
Sejlads mod Aalborg.
(Afhængig af vejr og vind på hjemsejladsen fra Bornholm er det muligt, at hjemkomst allerede finder sted tirsdag den 21. juni 2022 sidst på dagen.)

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Kr. 3.600,00
I prisen er inkluderet 1 stk. 100-års LOA-Jubilæums T-Shirt

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke nedenfor - se venligst længere nede på denne side under "Bemærkning" vedrørende eventuel mulighed for besætningsskift fredag den 17. juni 2022:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Aksel Kornelius Hansen
 • Astrid Mørch Jensen (Bådsmand)
 • Benjamin Brinch (fra den 13. - 16. juni 2022)
 • Carsten Vendelbo Larsen (Hovmester)
 • Esben Munk Sørensen (Bådsmand - fra den 11. - 17. juni 2022)
 • Esben Munk Sørensen (1 Styrmand - fra den 17. - 22. juni 2022)
 • Eva Brinch (fra den 13. - 16. juni 2022)
 • Flemming Hansen (Skipper - fra den 17. - 22. juni 2022)
 • Frode Sejlund (Bådsmand - fra den 11. - 17. juni 2022)
 • Frode Sejlund (2 Styrmand - fra den 17. - 20. juni 2022)
 • Hjalte Ærenlund Larsen
 • Jacob Ravn (fra den 13. - 16. juni 2022)
 • Jens Bové (Bådsmand - fra den 17. - 22. juni 2022)
 • Johnny Jeppesen (Maskinmester-Trainee - fra den 11. - 20. juni 2022)
 • Johnny Jeppesen (2 Styrmand - fra den 20. - 22. juni 2022)
 • Jytte Jakobsen
 • Jørgen von der Maase (Hovmester-Trainee)
 • Ken Normann (Maskinchef)
 • Knud Erik Sørensen (Hovmester)
 • Leif Ervolder
 • Lilli Vonboe (den 12. juni 2022)
 • Michael Kunov 
 • Niels Jakobsen (2 Styrmand - fra den 11. - 17. juni 2022)
 • Niels Jakobsen (Bådsmand - fra den 17. - 22. juni 2022)
 • Peter Ribe (Skipper - fra den 11. - 17. juni 2022)
 • Preben Andreasen (Maskinmester)
 • Sofie Vonboe (den 12. juni 2022)
 • Steffen Autzen (Bådsmand - fra den 11. - 12. juni 2022)
 • Stig Kjær Andersen (1 Styrmand - fra den 11. - 17. juni 2022)
 • Søren Rasmussen (Skipper-Trainee - fra den 11. - 12. juni 2022)
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast

Bemærkning:
Eventuel besætningsskift kan måske finde sted fredag den 17. juni 2022,. såfremt nogle besætningsmedlemmer ønsker dette. 
Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at "kabalen" kan gå op, så der både er en hel besætning på sejladsen frem til Allinge og sejladsen retur til Aalborg. 
Såfremt du er interesseret i dette, skal du ved din tilmelding som besætningsmedlem nederst på tilmeldingsskemaet under "Kommentar" anføre, om du er interesseret i at sejle som besætningsmedlem fra Aalborg til Allinge eller fra Allinge til Aalborg. Såfremt du ikke anfører noget i dette felt, betragtes det som om du ønsker at sejle som besætning på hele togtet. 

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.