Torsdag den 7. juli - søndag den 24. juli 2022     Nr. 22-1160


Tall Ships Races 2022
Race One og Cruise-In-Company-sejlads

Påmønstring i Esbjerg torsdag den 7. juli 2022 hvorefter Race One starter søndag den 10. juli 2022 frem til torsdag den 14. juli 2022 med ankomst til Harlingen/Holland. 
Efter ophold i Harlingen/Holland starter Cruise-In-Company sejladsen samme sted søndag den 17. juli 2022 med ankomst til Antwerpen/Belgien fredag den 22. juli 2022. 
Efter ophold i Antwerpen/Belgien er der afmønstring fra denne sejlads søndag den 24. juli 2022.

Besætning:
 • Skipper: Søren Rasmussen
 • 1 Styrmand: Henrik Brix Christiansen (Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • 1 Styrmand: Christian Tranekær (Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • 2 Styrmand: Jens Bové (Fra 7. - 16. juli 2022)
 • Maskinchef: Niels Jakobsen
 • Maskinmester: Mathias Daniel Scheuer Gregersen (Fra den 7. - 14. juli 2022)
 • Maskinmester: Klaus Åge Bønlykke (Fra den 16. - 21. juli 2022)
 • Hovmester: Knud Erik Sørensen
 • Bådsmand: Tia Westermann (Fra 9. - 16. juli 2022)
 • Bådsmand: Christian Tranekær (Fra den 7. - 16.  juli 2022)
 • Bådsmand: Julia Lykke Sørensen (Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • Bådsmand: Emil Kruse Danielsen
 • Bådsmand: Røsle Dyre

Påmønstring:
Torsdag den 7. juli 2022 kl. 12.00 ved LOAs kajplads ved Tall Ships Races 2022 i Esbjerg.

Afsejling:
Søndag den 10. juli 2022 kl. ca. 13.00 fra LOAs kajplads ved Tall Ships Races 2022 i Esbjerg efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. 

Afmønstring:
Søndag den 24. juli 2022 kl. 12.00 fra LOAs kajplads ved Tall Ships Races 2022 i Antwerpen. 

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Kr. 5.200,00
I prisen er inkluderet 1 stk. 100-års LOA-Jubilæums T-Shirt

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke her:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Ledig plads som 2 Styrmand (Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • Amalia Bergholt Vad (Trainee fra Esbjerg Kommune)(Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Anine Fruergaard (Trainee fra Esbjerg Kommune)(Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Anna Sass Andersen (Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Anne Josefine Madsen
 • Anne-Birgitte Mariegaard (Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Annemarie Rødsig
 • Benjamin Nørberg Pedersen
 • Christian Sandbech Fjord (Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • Christian Tranekær (Bådsmand - Fra den 7. - 16. juli 2022) (1 Styrmand - Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • Emilia Bach Danielsen
 • Emil Kruse Danielsen (Bådsmand)
 • Emilie Zielke
 • Filip Bach
 • Henrik Brix Christiansen (1 Styrmand)(Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Jens Bové (2 Styrmand) (Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Joachim Puggaard Sørensen (Trainee fra Esbjerg Kommune)(Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Julia Lykke Sørensen (Gast - Fra den 7. - 16. juli 2022) (Bådsmand - Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • Julie Isabella Madsen
 • Katrine Tetzschner Madsen
 • Klaus Åge Bønlykke (Maskinmester)(Fra den 16. - 21. juli 2022)
 • Knud Erik Sørensen (Hovmester)
 • Lars Bred (Trainee fra Esbjerg Kommune)(Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Lars Bred (Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • Louise Lyhne Christensen (Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • Louise Bruun Jensen (Trainee fra Esbjerg Kommune)(Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Lærke Bønsdorff (Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Mads Goth Kamstrup
 • Maja Rieck Monrad (Trainee fra Esbjerg Kommune)(Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Marianne Fuglsang 
 • Mathias Daniel Scheuer Gregersen (Maskinmester)(Fra den 7. - 14. juli 2022)
 • Niels Jakobsen (Maskinchef)
 • Nina Hjort-Hansen
 • Rumle Silver (Fra den 7. - 16. juli 2022)
 • Røsle Dyre (Bådsmand)
 • Søren Valdemar Sandbech Fjord (Fra den 16. - 24. juli 2022)
 • Søren Rasmussen (Skipper)
 • Tia Westermann (Bådsmand) (Fra den 9. - 16. juli 2022)
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast fra Harlingen - Antwerpen den 16 - 24. juli 2022
 • Ledig plads som Gast fra Harlingen - Antwerpen den 16. - 24. juli 2022 
 • Ledig plads som Gast fra Harlingen - Antwerpen den 16. - 24. juli 2022 
 • Ledig plads som Gast fra Harlingen - Antwerpen den 16. - 24. juli 2022 
 • Ledig plads som Gast fra Harlingen - Antwerpen den 16. - 24. juli 2022
 • Ledig plads som Gast fra Harlingen - Antwerpen den 16. - 24. juli 2022
 • Ledig plads som Gast fra Harlingen - Antwerpen den 16. - 24. juli 2022

Tall Ships Races:
Du kan læse mere om Tall Ships Races 2022 i Esbjerg, i Harlingen og i Antwerpen på disse links:

Bemærkning:
Ingen særlige bemærkninger.

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.