Fredag den 21. april - søndag den 23. april 2023     Nr. 23-1000


Test- og træningsweekendsejlads for tidligere, nuværende og kommende bådsmænd, hovmestre, maskinchefer og maskinmestre, styrmænd og skippere på LOA 
Sted ikke fastsat - vi sætter kurs og sejl efter vinden

Besætning:
 • Skipper: Anders Rieck Sørensen
 • 1 Styrmand: Johnny Jeppesen
 • 2 Styrmand: John Fjelsted Larsen
 • Maskinchef: Niels Jakobsen
 • Maskinmester: Kaj Ege
 • Hovmester: Carsten Vendelbo Larsen
 • Hovmester: Knud Erik Sørensen
 • Hovmester: Jørgen von der Maase
 • Hovmester-Trainee: Per Houkjær
 • Bådsmand: Henrik Leth
 • Bådsmand: Jens Bové
 • Bådsmand: Emil Kruse Danielsen
 • Bådsmand-Trainee: Larisa Visovan
 • Bådsmand-Trainee: Andreas Bjerre Mentz
Påmønstring:
Fredag den 21. april 2023 senest kl. 16.30 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.  
 
Afsejling:
Fredag den 21. april 2023 kl. ca. 17.00 fra LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. 

Afmønstring:
Søndag den 23. april 2023 ca. kl. 16.00 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Specielt deltagerbidrag for denne sejlads er på kr. 500,00 for tidligere, nuværende og kommende besætningsmedlemmer på LOA, da sejladsen både er en test- og træningssejlads og et ryste-sammen arrangement for tidligere, nuværende og kommende besætningsmedlemmer på LOA.
Deltagerbidrag på denne sejlads betales uanset om du bliver sat på som besætning eller som gast. 

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke her:
Tilmelding som besætningsmedlem

Vær opmærksom på:
1) LOAs udvalg vedrørende besætningsfastsættelse sætter besætning på      denne sejlads og alle øvrige deltagere vil blive sat på som gaster,
    uanset hvilket eventuelt ønske der er indsendt vedrørende plads som
    besætning.
2) Alle pladser som besætning og gaster på denne sejlads er forbeholdt
    LOAs egne tidligere, nuværende og kommende bådsmænd og andre
    besætningsmedlemmer på LOA...

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
(klik "Frameld sejlads" på formularen)

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden
 • Aksel Kornelius Hansen
 • Anders Bundgaard
 • Anders Rieck Sørensen (Skipper)
 • Andreas Bjerre Mentz (Bådsmand-Trainee)
 • Anette Leth
 • Anne Josefine Madsen
 • Astrid Mørch Jensen
 • Carsten Vendelbo Larsen (Hovmester)
 • Christian Kirkegaard
 • Emil Kruse Danielsen (Bådsmand)
 • Frode Sejlund
 • Henrik Leth (Bådsmand)
 • Hjalte Ærenlund Larsen
 • Jens Bové (Bådsmand)
 • John Hinge Knudsen
 • John Fjelsted Larsen (2 Styrmand)
 • Johnny Jeppesen (1 Styrmand)
 • Jørgen von der Maase (Hovmester)
 • Kaj Ege (Maskinmester)
 • Ken Normann
 • Knud Erik Sørensen (Hovmester)
 • Larisa Visovan (Bådsmand-Trainee)
 • Merete Bågøe
 • Niels Jakobsen (Maskinchef)
 • Per Houkjær (Hovmester-Trainee)
 • Peter Ribe
 • Poul-Erik Vinkler
 • Stig Kjær Andersen
 • Tobias Stidsen
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast

Bemærkning:
Ingen særlige bemærkninger.

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.