Søndag den 11. juni - onsdag den 21. juni 2023     Nr. 23-1210


Med LOA Sailing Team til Folkemøde på Bornholm
Aaborg-København-Allinge-Christiansø-Aalborg


Besætning:
 • Skipper: Flemming Hansen (Fra den 11. juni - den 15. juni 2023)
 • Skipper: Peter Ribe (Fra den 15. juni - den 21. juni 2023)
 • 1 Styrmand: Johnny Jeppesen (Fra den 11. juni - den 15. juni 2023)
 • 1 Styrmand: Stig Kjær Andersen (Fra den 15. juni - den 21. juni 2023)
 • 2 Styrmand: Henrik Brix Christiansen (fra den 11. - 18. juni 2023)
 • Maskinchef: Niels Jakobsen
 • Maskinmester: Søren Borgstrøm (fra den 11. juni - den 16. juni 2023)
 • Maskinmester: Johnny Jeppesen (fra 16. juni - 21. juni 2023)
 • Hovmester: Carsten Vendelbo Larsen
 • Hovmester: Knud Erik Sørensen
 • Hovmester: Per Houkjær
 • Bådsmand: Jens Bové 
 • Bådsmand: Desirée Klemmensen (fra den 11. - 15. juni 2023)
 • Bådsmand: 
 • Bådsmand-Trainee: Mikkel Maarbjerg Andersen
Påmønstring:
Søndag den 11. juni 2023 senest kl. 08.30 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby - velkomst og gennemgang af sikkerhedsprocedure mv. 

Afsejling:
Søndag den 11. juni 2023 kl. ca. 09.00 fra LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.

Afmønstring:
Onsdag den 21. juni 2023 senest kl. 12.00 fra LOAs kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.
(Afhængig af vejr og vind på hjemsejladsen fra Christiansø er det muligt, at hjemkomst allerede finder sted tirsdag den 20. juni 2023 sidst på dagen.) 

Foreløbigt program mellem påmønstring og afmønstring:
Søndag den 11 juni - mandag den 12. juni 2023: 
Sejlads til København.
Mandag den 12. juni 2023: 
Arrangement ved kaj i København.
Mandag den 12. juni - onsdag den 14. juni 2023: 
Sejlads til Allinge.
Torsdag den 15. juni - lørdag den 17. juni 2023:
Folkemøde 2022
LOAs dæk er stillet til rådighed for institutioner, myndigheder og virksomheder fra Nordjylland mv. 
Søndag den 18. juni 2023:
Sejlads til Christiansø.
Mandag den 19. juni - onsdag den 21. juni 2023:
Sejlads til Aalborg.
(Afhængig af vejr og vind på hjemsejladsen fra Christiansø er det muligt, at hjemkomst allerede finder sted tirsdag den 20. juni 2023 sidst på dagen.)

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Kr. 4.400,00. 

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Vigtigt: 
Af hensyn til arrangementer ved kaj på vej til Folkemødet og under Folkemødet, har medlemmer af LOA Servicegruppe fortrinsret som gaster på denne sejlads i forbindelse med tilmelding.

Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke nedenfor - se venligst længere nede på denne side under "Bemærkning" vedrørende eventuel mulighed for besætningsskift fredag den 17. juni 2022:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Ledig plads som Bådsmand
 • Ledig plads som Bådsmand (fra den 16. - 21. juni 2023)
 • Aksel Kornelius Hansen 
 • Ane Kang Pedersen (Fra den 14. - 19. juni 2023)
 • Anne Birgitte Mariegaard
 • Benjamin Brinch (Fra den 12. - 14. juni 2023)
 • Carsten Vendelbo Larsen (Hovmester)
 • Desirée Klemmensen (Bådsmand - fra den 11. - 15. juni 2023)
 • Egon Petersen
 • Flemming Hansen (Skipper - fra den 11. juni - 15. juni 2023)
 • Hanne Stigaard (Fra den 12. - 21. juni 2023)
 • Henrik Brix Christiansen (2 Styrmand - fra den 11. - 18. juni 2023)
 • Jens Bové (Bådsmand)
 • Johnny Jeppesen (1 Styrmand - fra den 11. juni - 15. juni 2023)
 • Johnny Jeppesen (Maskinmester - fra den 16. juni - 21. juni 2023)
 • Jytte Jakobsen
 • Knud Erik Sørensen (Hovmester)
 • Lars Lauge Johannesen 
 • Lars Engelbrecht Rohde
 • Leif Ervolder
 • Lene Elisabeth Rasmussen (Fra den 14. - 19. juni 2023)
 • Mikkel Maarbjerg Andersen (Bådsmand-Trainee)
 • Niels Jakobsen (Maskinchef)
 • Per Houkjær (Hovmester)
 • Peter Ribe (Skipper - fra den 15. juni - 21. juni 2023)
 • Rosa-Marie Carlsen 
 • Stig Kjær Andersen (1 Styrmand - fra den 15. juni - 21. juni 2023)
 • Søren Borgstrøm (Maskinmester - fra den 11. juni - 16 juni 2023)
 • Søren Borgstrøm (Gast - fra den 17. - 21. juni 2023)
 • Thomas Christiansen (Fra den 12. - 21. juni 2023)
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast

Bemærkning:
Eventuel besætningsskift kan måske finde sted fredag den 16. juni 2022,. såfremt nogle besætningsmedlemmer ønsker dette. 
Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at "kabalen" kan gå op, så der både er en hel besætning på sejladsen frem til Allinge og sejladsen retur til Aalborg. 
Såfremt du er interesseret i dette, skal du ved din tilmelding som besætningsmedlem nederst på tilmeldingsskemaet under "Kommentar" anføre, om du er interesseret i at sejle som besætningsmedlem fra Aalborg til Allinge eller fra Allinge til Aalborg. Såfremt du ikke anfører noget i dette felt, betragtes det som om du ønsker at sejle som besætning på hele togtet. 

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.