Onsdag den 8. maj - søndag den 12. maj 2024        Nr. 24-1155


Familiesejlads - familier med små og større børn
Sted ikke fastsat - vi sætter kurs og sejl efter vinden

Besætning:
 • Skipper: Søren Brink Christensen
 • 1 Styrmand: Louise Marie Agger Hansen
 • 2 Styrmand: Simon Jakobsen
 • Maskinchef: Lasse Nielsen
 • Maskinmester: Christoffer Michno
 • Hovmester: Knud Erik Sørensen
 • Bådsmand: Steffen Autzen
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen
 • Bådsmand: Tobias Stidsen

Familiesejlads - vigtigt information vedrørende små og større børns deltagelse på sejladsen:

Denne sejlads er planlagt for at give medlemmer af LOA Sailing Team med små og større børn mulighed for at sejle sammen - det gælder såvel tidligere, nuværende og nye besætningsmedlemmer og gaster som er medlem af eller ønsker at blive medlem af LOA Sailing Team.
Af hensyn til sikkerheden om bord, skal alle deltagere under 15 år være ledsaget af mindst 1 voksen deltager.

Børn og unge der vejer under 43 kg. skal selv medbringe godkendt redningsvest, da vi på LOA alene har godkendte redningsveste til personer med vægt på 43 kg og derover. Det er således forældrenes ansvar, at disse deltagere selv medbringer godkendte redningsveste.

Påmønstring:
Onsdag den 8. maj 2024 senest kl. 16.30 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby. 

Afsejling:
Onsdag den 8. maj 2024 mellem kl. 16.30 og kl. 17.30 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring:
Søndag den 12. maj 2024 kl. ca. 16.00 fra LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Deltagere under 12 år             kr.   800,00
Deltagere 12 år og derover    kr. 1.600,00

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke her:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
Framelding som besætningsmedlem
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Alba Østergaard
 • Alfred Riise
 • Andreas Agger Karlsson
 • Annemarie Rødsig
 • Christoffer Michno (Maskinmester)
 • Emilie Rødsig
 • Emma Marie Agger Jakobsen
 • Flemming Sloth Andersen (Bådsmand)
 • Hugo Højen Rintza
 • Inge Højrup Autzen
 • Inger Hansen
 • Johanne Krage
 • Jonas Krage
 • Knud Erik Sørensen (Hovmester)
 • Kristine Rintza
 • Lasse Nielsen (Maskinchef)
 • Louise Marie Agger Hansen (1 Styrmand)
 • Lucas Østergaard
 • Maria Steen Brink Christensen
 • Martha Marie Højen Rintza
 • Michel Løper Riise
 • Nicola Østergaard
 • Ole Agger Hansen
 • Oscar Riise
 • Otto Bagge
 • Per Houkjær
 • Peter Ribe
 • Simon Jakobsen (2 Styrmand)
 • Steffen Autzen (Bådsmand)
 • Søren Brink Christensen (Skipper)
 • Søren Højen Johannesen
 • Tobias Stidsen (Bådsmand)
 • Vicki Christensen
 • William Houkjær
Bemærkning:
Ingen særlige bemærkninger.

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.