Lørdag den 8. juni - torsdag den 20. juni 2024      Nr. 24-1215        


Der er ikke flere pladser på denne sejlads !

Med LOA Sailing Team til Folkemøde på Bornholm
- se nedenstående vedrørende "Deltagere på denne sejlads"...
Aaborg-København-Allinge-Christiansø-Aalborg

Besætning:
 • Skipper: Søren Brink Christensen
 • 1 Styrmand: Jens Bové
 • 2 Styrmand: Henrik Brix Christiansen (fra den 8. juni til den 17. juni 2024) (afmønstring Christiansø)
 • 2 Styrmand: Peter Ribe (fra den 17. juni til den 20. juni 2024) (påmønstring Allinge)
 • Maskinchef: Niels Jakobsen
 • Maskinmester: Søren Borgstrøm
 • Hovmester: Carsten Vendelbo Larsen
 • Hovmester: Jørgen von der Maase
 • Hovmester: Knud Erik Sørensen
 • Hovmester: Per Houkjær (fra den 8. juni til den 17. juni 2024) (afmønstring Christiansø)
 • Bådsmand: Hjalte Ærenlund Larsen
 • Bådsmand: Flemming Sloth Andersen
 • Bådsmand: Poul-Erik Vinkler
Deltagere på denne sejlads:
Pladserne på denne sejlads er primært forbeholdt medlemmer af LOA Servicegruppe af hensyn til arrangementer ved kaj på vej til Folkemødet og af hensyn til arrangementer ved kaj under Folkemødet.

Påmønstring:
Lørdag den 8. juni 2024 senest kl. 21.00 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby - velkomst og gennemgang af sikkerhedsprocedure mv. 

Afsejling:
Lørdag den 8. juni 2024 kl. ca. 21.30 fra LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.

Afmønstring:
Torsdag den 20. juni 2024 om morgenen formentlig mellem kl. 07.00 og kl. 08.00 fra LOAs kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.
(Afhængig af vejr og vind på hjemsejladsen fra Christiansø er det muligt, at hjemkomst finder sted lidt før eller senere end det anførte tidspunkt om torsdagen den 20. juni 2024).

Foreløbigt program mellem påmønstring og afmønstring:
Lørdag den 8. juni - mandag den 10. juni 2024: 
Sejlads til København.
Mandag den 10. juni 2024: 
Arrangement ved kaj i København.
Mandag den 10. juni - onsdag den 12. juni 2024: 
Sejlads til Allinge.
Torsdag den 13. juni - lørdag den 15. juni 2024:
Folkemøde 2024
LOAs dæk er stillet til rådighed for institutioner, myndigheder og virksomheder m.fl.  
Søndag den 16 juni 2024:
Sejlads til Christiansø.
Tirsdag den 18. juni - torsdag den 20. juni 2024:
Sejlads til Nørresundby. 

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Kr. 1.250,00. 

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke nedenfor - se venligst længere nede på denne side under "Bemærkning" vedrørende eventuel mulighed for besætningsskift fredag den 14. juni 2024:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Aksel Kornelius Hansen
 • Ane Kang Pedersen (fra den 11. juni til den 18. juni 2024) (påmønstring Allinge - afmønstring Christiansø)
 • Anne Birgitte Mariegaard (fra den 8. juni til den 17. juni 2024) (afmønstring Christiansø)
 • Britta Andersen (fra den 10. juni til den 20. juni 2024) (påmønstring København)
 • Carsten Vendelbo Larsen (hovmester)
 • Ellen Hejlsø
 • Flemming Sloth Andersen (bådsmand)
 • Frode Sejlund
 • Grethe Sejlund (fra den 11. juni til den 18. juni 2024) (påmønstring Allinge - afmønstring Christiansø)
 • Hanne Stigaard (fra den 10. juni til den 20. juni 2024) (påmønstring København - afmønstring København)
 • Henrik Brix Christiansen (2 styrmand) (fra den 8. juni til den 17. juni 2024) (afmønstring Christiansø)
 • Hjalte Ærenlund Larsen (bådsmand)
 • Jens Bové (1 styrmand)
 • Jytte Jakobsen
 • Jørgen von der Maase (hovmester) (afmønstring København)
 • Knud Erik Sørensen (hovmester)
 • Lars Engelbrecht Rohde
 • Leif Ervolder
 • Lene Elisabeth Rasmussen (fra den 11. juni til den 18. juni 2024) (påmønstring Allinge - afmønstring Christiansø)
 • Niels Jakobsen (maskinchef)
 • Per Houkjær (hovmester) (fra den 8. juni til den 17. juni 2024) (afmønstring Christiansø)
 • Peter Ribe (gast fra den 11. juni til den 17. juni 2024 og 2 styrmand fra den 17. juni til den 20. juni 2024) (påmønstring Allinge)
 • Poul-Erik Vinkler (bådsmand)
 • Richardt Bjørno (fra den 10. juni til den 20. juni 2024) (påmønstring København)
 • Rosa-Marie Carlsen
 • Stig Kjær Andersen
 • Søren Borgstrøm (maskinmester)
 • Søren Brink Christensen (skipper)

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.