Fredag den 28. juni - søndag den 7. juli 2024       Nr. 24-1250


Sommertogt - Skærgårdssejlads i Sverige
Vi forsøger at finde nye spændende steder i Skærgården og kommer sikkert også forbi nogle af de andre fine steder i Skærgården, vi tidligere har besøgt med LOABesætning:
 • Skipper: Peter Ribe
 • 1 Styrmand: Frode Sejlund
 • 2 Styrmand: Per Michael Johansen
 • Maskinchef: Johnny Jeppesen
 • Maskinmester: Preben Andreasen 
 • Hovmester: Jørgen von der Maase
 • Bådsmand: Emil Schnell
 • Bådsmand: Jens Bové
 • Bådsmand: Emil Kruse Danielsen
 • Bådsmand: Niels Jakobsen
Påmønstring:
Fredag den 28. juni 2024 kl. 16.00 ved LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.

Afsejling:
Fredag den 28. juni 2024 ca. kl. 16.30 fra LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. 

Afmønstring:
Søndag den 7. juli 2024 ca. kl. 16.00 fra LOAs faste kajplads ved Nordre Havnegade i Nørresundby.

Foreløbigt program for Sommertogtet: 
Til orientering ser den foreløbige plan således ud (kan blive ændret pga vejr og vind mv):
Fredag d. 28/6: Vi mødes og gør klar til afgang.
Lørsdag d. 29/6: Natsejlads mod Sverige, hvor vi om aftenen ankrer op nær Gøteborg.
Søndag d. 30/6: Vi sejler til den smukke og spændende by Marstrand.
Mandag d.1/7: Vi sejler udenskærs til Kosterøerne (nær Norges grænse) hvor vi ankrer op.
Tirsdag d. 2/7: Vi ligger ved Kosterøerne, hvor der er smukke ture at gå.
Onsdag d. 3/7: Vi sejler til Fjællbacka.
Torsdag d. 4/7: Vi sejler gennem Hamborgsund. Et meget smukt og smalt stræde til ankerplads ved Hunnebo - en virkelig smuk tur, hvor vi ser smukke svenske skærgårdsbyer.
Fredag d. 5/7: Vi sejler til en gammel kending fra sidste år, nemlig Kjæringsøen - også her er en del af turen indenskærs.
Lørdag d. 6/7: Vi sejler mod Nørresundby.  

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Kr. 3.600,00

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke her:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
Framelding som besætningsmedlem
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Aksel Kornelius Hansen
 • Anders Ebbensgaard Drivsholm
 • Annemarie Rødsig
 • Asger Nyboe Grønkjær 
 • Emil Kruse Danielsen (Bådsmand)
 • Emil Schnell (Bådsmand)
 • Frode Sejlund (1 Styrmand)
 • Henning Precht
 • Ingrid Fyhn Kolind
 • Jens Bové (Bådsmand)
 • Jens Jørgen Østergaard Kristensen
 • Jeppe Fyhn Kolind
 • John Gade
 • Johnny Jeppesen (Maskinchef)
 • Jytte Jakobsen
 • Jørgen von der Maase (Hovmester)
 • Leif Hessellund
 • Lene Elisabeth Rasmussen
 • Marianne Fuglsang
 • Mikkel Maarbjerg Andersen
 • Nanna Fyhn Kolind
 • Niels Jakobsen (Bådsmand)
 • Per Michael Johansen (2 Styrmand)
 • Peter Ribe (Skipper)
 • Preben Andreasen (Maskinmester)
 • Rosa-Marie Carlsen
 • Sara Deleuran
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
Bemærkning:
Ingen særlige bemærkninger.

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.