Lørdag den 20. juli - lørdag den 27. juli 2024        Nr. 24-1265


Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
Start i Bogense og slut i Fredericia den 22. juli, derefter til Assens den 23. juli, til Haderslev den 24. juli, til Faaborg den 25. juli og til Svendborg den 26. juli 2024.

Besætning:
 • Skipper: Flemming Hansen
 • 1 Styrmand: John Fjelsted Larsen
 • 2 Styrmand: Esben Munk Sørensen
 • Maskinchef: Jens Peter Munk
 • Maskinmester: Søren Jensen 
 • Hovmester: Jørgen Von Der Maase
 • Bådsmand: Jens Bové 
 • Bådsmand: Christoffer Michno
 • Bådsmand: Niels Jakobsen
Påmønstring:
Lørdag den 20. juli 2024 kl. 12.00 ved LOAs kajplads i Bogense, hvor sejladsen Fyn Rundt starter.

Afsejling:
Mandag den 22. juli 2024 om morgenen efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v. fra LOAs kajplads i Bogense. 

Afmønstring:
Lørdag den 27. juli 2024 kl. 12.00 fra LOAs kajplads i Svendborg, hvor sejladsen Fyn Rundt slutter dagen før.

Fællestransport:
Der vil blive tilbudt mulighed for fællestransport i bus fra Nørresundby til Bogense før påmønstring og ligeledes fællestransport fra Svendborg til Nørresundby efter afmønstring, såfremt der er tilslutning nok fra deltagerne til dette. 
Omkostning til fællestransport i bus vil blive fordelt mellem de deltagere, der tilmelder sig fællestransport - nærmere info herom vil blive fremsendt senere. 

Deltagerbidrag til LOAs drift- og vedligeholdelse:
Kr. 3.200,00

Medlemskab af LOA Sailing Team:
LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, der arbejder med "Sail Training". Der findes ikke rigtigt noget dansk begreb, der dækker helt, men vi taler sædvanligvis om "læring til søs".
På grund af vores registrering må vi udelukkende sejle med medlemmer af vores sejladsforening LOA Sailing Team, og kravet er derfor meget enkelt:
Hvis du ønsker at sejle med LOA, skal du være medlem af LOA Sailing Team.
Er du ikke allerede medlem, kan du udfylde tilmeldingsformularen via dette link:
Tilmelding LOA Sailing Team
Bemærkning:
Du kan læse mere om Fyn Rundt på dette link:
Fyn Rundt
På samme hjemmeside vil du også løbende kunne følge program, tilmeldte skibe m.v. for Fyn Rundt i månederne op til sejladsen.

Da sejladsen Fyn Rundt består af daglige etaper/races gør vi opmærksom på, at deltagerne - uanset alder - skal være i rimelig god fysisk form af hensyn til arbejdet om bord under sejladsen.

Arrangementer
I en del af de havne, der besøges under sejladsen, vil der være forskellige arrangementer, som de deltagende skibes besætninger og gaster har mulighed for at deltage i.

Tilmelding til sejladsen som deltager/gast:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som deltager/gast ved at klikke her: 
Tilmelding som deltager/gast

Tilmelding til sejladsen som besætningsmedlem:
Du kan tilmelde dig denne sejlads som besætningsmedlem ved at klikke her:
Tilmelding som besætningsmedlem

Tilmelding er bindende - orientering om framelding og deltagerbidrag:
Tilmelding til LOAs sejladser er bindende, når du har tilmeldt dig den eller de sejladser, du ønsker at deltage i.
Såfremt du af en eller anden grund er nødsaget til at framelde dig en sejlads skal dette gøres ved at klikke her:
Framelding som deltager/gast
eller
Framelding som besætningsmedlem
(klik "Frameld Sejlads" på formularen).

Da tilmelding er bindende, vil deltagerbidrag også blive opkrævet og forfalder til betaling ved eventuel framelding, og ved framelding refunderes opkrævet og indbetalt deltagerbidrag ikke ligesom opkrævet, men ikke indbetalt deltagerbidrag, stadig skal indbetales som anført på den fremsendte faktura.Deltagerliste i alfabetisk orden:
 • Annemarie Rødsig
 • Christoffer Michno (Bådsmand)
 • Ellen Margrethe Munk
 • Esben Munk Sørensen (2 Styrmand)
 • Flemming Hansen (Skipper)
 • Frode Bæk Mortensen
 • Jan Schmidt
 • Jens Bové (Bådsmand)
 • Jens Peter Munk (Maskinchef)
 • Jesper Østergaard
 • John Fjelsted Larsen (1 Styrmand)
 • Jytte Jakobsen
 • Jørgen Von Der Maase (Hovmester)
 • Keld Jensen
 • Mikkel Maarbjerg Andersen
 • Nanna Schnipper
 • Niels Jakobsen (Bådsmand)
 • Niels Elers Koch
 • Søren Jensen (Maskinmester)
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Ledig plads som Gast
 • Reserveret ung Gast, der kan gå i riggen
 • Reserveret ung Gast, der kan gå i riggen
 • Reserveret ung Gast, der kan gå i riggen
 • Reserveret ung Gast, der kan gå i riggen
 • Reserveret ung Gast, der kan gå i riggen
 • Reserveret ung Gast, der kan gå i riggen
 • Reserveret ung Gast, der kan gå i riggen
 • Reserveret ung Gast, der kan gå i riggen
Bemærkning:
Ingen særlige bemærkninger.

Praktiske informationer:
Inden sejladsen vil der blive udsendt information til hver enkelt deltager vedrørende sejladsen - hvilke ting der skal medbringes, oplysninger om forsikringsforhold og andre relevante oplysninger.

Bliv godt klædt på til sejladsen med LOA Webshop:
I samarbejde med Støtteforeningen LOAs Venner tilbyder vi i LOA Webshop beklædning og andre ting med LOAs logo.
Klik her og se det store udvalg i LOA Webshop.


De fire LOA-Regler:
Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte i december 2014 fire enkle regler, der skal gennemsyre alt og alle, der har med LOA at gøre. De fire regler lyder således:

Der findes kun "the LOA way" - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at der gælder klare retningslinjer for alle dele af skibets liv, at at der er både muligheder, rettigheder og pligter forbundet med at være en del af LOA.
Ingen står over skibet - alle, der er involveret i LOA, skal holde sig for øje, at behandler vi skibet godt, vil det være her endnu, også når vi hver især ikke er her længere.
Respekt - alle, der er involveret i LOA, skal udvise respekt for skibet, for skibets rolle, for andre og for andres arbejde.
Alt hvad vi foretager os, er kommunikation - alle, der er involveret i LOA, skal huske, at de uanset sammenhængen kommunikerer "LOA" i alt, hvad de siger og gør.

Vi forventer, at alle om bord, lever op til og følger disse regler. Såfremt dette ikke sker, er skipperen om bord eller fondens projektkoordinator bemyndiget til at lade eller beordre den pågældende deltager til at afmønstre uanset i hvilken havn, LOA måtte befinde sig. Hjemtransport vil ske for deltagerens egen regning og deltagerbidrag for sejladsen refunderes ikke.
Et eksempel på en overtrædelse af disse regler er tyveri uanset om dette sker fra andre deltagere om bord eller det et tyveri på anden måde under sejladsen eller ved havneophold.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere information inden du tilmelder dig, kan du kontakte:

Projektkoordinator
Leif Ervolder
E-mail: le@loa.dk
Mobil +45 2488 0680

Forsikringsforhold:
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA har tegnet alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med sejlads - herunder Sø-Kaskoforsikring på skibet og såkaldt Passageransvarsforsikring for de personer, der er om bord.

Det er vigtigt - og dit personlige ansvar - at du selv har eller inden sejladsen tegner en Personlig Fritidsulykkeforsikring.
På denne måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af eventuel uheld/ulykke under sejladsen - såvel om bord som i forbindelse med aktiviteter på land under denne sejlads/dette arrangement.

LOAs Passageransvarsforsikring dækker alene de ombordværende i forbindelse med uheld/ulykker m.v. om bord på LOA - og alene, hvor grunden til uheldet/ulykken kan henføres til uagtsomhed, forkert eller manglende vejledning eller lignende fra Tall Ship Aalborg Fonden/LOA/Besætningens side.

Tall Ship Aalborg Fonden/LOA kan ikke i forbindelse med uheld/ulykke drages til ansvar for, at de enkelte deltagere i sejladsen ikke har tegnet Personlig Fritidsulykkeforsikring.