Bestyrelse


Støtteforeningen LOAs Venner ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Valg sker for en toårig periode, dog således at højest 3/5 af bestyrelsen er på valg på én gang. Genvalg er muligt.

Frem til generalforsamlingen i 2020 er bestyrelsen sammensat således:

Bo Essenbæk - formand
Mobil 2171 2105

Torben Røgild - kasserer
Mobil 4219 9660

Merete Bågøe - sekretær og merchandise
Mobil 2087 6585

Jytte Jakobsen - ad hoc opgaver
Mobil 5073 8236

Carsten Pedersen - ad hoc opgaver
Mobil 2267 3372

Flemming Sloth Andersen - 1. suppleant

Kaj Ege - 2. suppleant